PL EN


2019 | 67 | 83-101
Article title

Antropologiczna refleksja Mariana Przełęckiego

Title variants
EN
Anthropological reflection developed by Marian Przełęcki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marian Przełęcki znany jest przede wszystkim ze swojej naukowej twórczości na płaszczyźnie szeroko rozumianej logiki oraz etyki. Artykuł koncentruje się natomiast na wątkach antropologicznych, rozsianych w różnego rodzaju tekstach filozofa. Pokazuje wiarę Mariana Przełęckiego w tkwiącą w człowieku dobroć, jego zainteresowanie wizją bytu ludzkiego nakreśloną przez Pascala, a także poglądy na kwestię determinizmu oraz stosunku ludzi do zwierząt.
EN
Marian Przełęcki is primarily known for his scientific work on the broadly understood logic and ethics. However, the anthropological threads are found in various texts of this philosopher, therefore this article is an attempt to present and discuss them. M. Przełęcki expresses a strong faith in the goodness inherent in man, he is interested in the vision of human being developed by Pascal, as well as in views on determinism and the attitude of people to animals.
Year
Issue
67
Pages
83-101
Physical description
Contributors
References
 • Brożek A., Jadacki J., Przełęcki M., W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011.
 • Darowski R., Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Grzegorczyk A., Psychiczna osobliwość człowieka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Grzegorczyk A., Schematy i człowiek, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Warszawa 1963.
 • Heschel A.J., Kim jest człowiek?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Punctum Pracowania Oświatowo-Wydawnicza, Łódź–Warszawa 2014.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
 • Kołakowski L., Ludzie są dobrzy, w: L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 • Kotarbiński T., Hasło życia zgodnego z naturą, w: T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
 • Kotarbiński T., Unikanie cierpień, w: T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Pascal B., Myśli, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2012.
 • Przełęcki M., Czas i życie wieczne, w: A. Brożek, J. Jadacki, M. Przełęcki, W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011.
 • Przełęcki M., Człowiek a zwierzę, w: M. Przełęcki, Intuicje moralne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
 • Przełęcki M., Czy ludzie są dobrzy?, „Edukacja Filozoficzna” 2009, nr 49.
 • Przełęcki M., Moja filozofia, w: A. Brożek, J. Jadacki (red.), Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, Norbertinum, Lublin 2014.
 • Przełęcki M., O dwóch koncepcjach postępowania moralnego, „Edukacja Filozoficzna” 2007, nr 44.
 • Przełęcki M., Prawo do wiary, w: M. Przełęcki, O rozumności i dobroci, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 • Przełęcki M., Przekonania jako przedmiot oceny moralnej, w: M. Przełęcki, O rozumności i dobroci, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 • Przełęcki M., Sens i prawda w etyce, Znak-Język-Rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2004.
 • Przełęcki M., Uwagi o sensie życia i śmierci, w: M. Przełęcki, Horyzonty metafizyki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
 • Przełęcki M., W sprawie realizmu praktycznego, w: M. Przełęcki, Horyzonty metafizyki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
 • Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
 • Węgrzecki A., Koncepcja człowieka u Blaise Pascala, w: Z. Żarnecka (red), Szkice Filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
 • Wolniewicz B., Melioryzm contra pejoryzm, w: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Wolniewicz B., W sprawie pejoryzmu, w: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, t. 4,
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Wywiad z prof. Marianem Przełęckim z cyklu „Wywiady z nestorami filozofii polskiej”, http://academicon.pl/2016/03/29/wywiad-z-prof-marianem-przeleckim-z-cyklu-wywiady-z-nestorami-filozofii-polskiej-odc-3/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6c1925a3-5378-4c3e-8929-6f32b3464c64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.