PL EN


2013 | 2(13) | 99-107
Article title

Implementation of the idea of Community Police Forces after 1990

Authors
Content
Title variants
PL
Realizacja idei Straży Gminnej po 1990 r.
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Reforma służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego była ważną częścią całej reformy administracji państwa po roku 1989. Idea utworzenia formacji policyjnej podległej samorządowi, niezależnej od policji rządowej zrodziła się na przełomie 1989 i 1990 r. Prace nad reformą samorządową były ściśle skoordynowane z pracami nad reformą organów ochrony bezpieczeństwa i porządku, w efekcie ustawa o Policji (ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 23 i 24) dała prezydentom i burmistrzom miast prawo (nie obowiązek) tworzenia podległych im i przez nich utrzymywanych Straży Miejskich. Uprawnienia publiczno-prawne tych straży dostosowane zostały do zadań samorządu, w szczególności do zadania, jakim z mocy ustawy (art. 7 pkt. 14 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym) były sprawy „porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej”. W 1997 r. uchwalono ustawę o Strażach Gminnych (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych, Dz.U. Nr 123 poz. 779), która możliwość tworzenia straży rozciągnęła także na tereny gmin wiejskich, utrzymując w zasadzie poprzedni zakres uprawnień publiczno-prawnych. Kolejna nowelizacja ustawy o samorządzie poszerzyła zakres zadań samorządów ze spraw porządku publicznego, także do spraw „bezpieczeństwa obywateli”. Z tym poszerzeniem zadań samorządu nie wiązało się poszerzenie uprawnień publiczno-prawnych Straży Gminnych, w szczególności rozciągnięcie ich uprawnień i kompetencji na działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa. Działania takie wymagają bowiem wykonywania działań operacyjno-rozpoznawczych czy dochodzeniowo-śledczych, do wykonywania których straże uprawnień nie mają. Obecny prawny wymaga zmiany. Albo z zadań samorządu gminnego należy wykreślić „sprawy bezpieczeństwa obywateli”, albo do zadań straży dopisać „ochronę bezpieczeństwa” i dać jej uprawnienia do działania w tym zakresie. Autor opowiada się za rozwiązaniem pierwszym.
Keywords
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6c78c0e9-d9b2-4319-a75a-a5f2a9492b00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.