PL EN


2017 | Rzeczy 1(18)/2017 | 180-196
Article title

Gadżety, ekrany oraz rzeczywistość rozszerzona. Kilka uwag o współczesnym pokoleniu korzystającym z urządzeń cyfrowych

Authors
Content
Title variants
EN
Gadgets, screens and augmented reality. Some notes on the contemporary generation which uses a digital devices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest refleksją przedstawiającą z perspektywy kulturoznawczej kondycję współczesnego człowieka, żyjącego w otoczeniu przepełnionym wielofunkcyjnymi gadżetami. Podejmuję próbę scharakteryzowania nowych wspólnot, które dzięki wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych praktykują oryginalne typy twórczości w sieci; zjawisk wynikających z rozpowszechnionej medialnej kultury uczestnictwa. Opisując współczesny świat i kulturę, należy wziąć pod lupę nie tylko mnogość produktów, ale także samych twórców. Nowy nurt studiów nad kulturą materialną zajmuje się nie tylko tym, jak człowiek kształtuje rzeczy, ale również tym, w jaki sposób jest przez nie kształtowany. W tekście pojawiają się określenia cechujące m
EN
The article is full reflection of cultural studies, showing the condition of modern man who lives in a world filled of multi-functional gadgets. The aim of paper is to characterize the new communities which through technological devices can practice the original types of creative writing on the internet (twitterature, literature 2.0). This phenomenon results from the participatory culture. Describing the modern world and culture we should take a closer look at creators of tangible goods. A new trend of studies of material culture focused not only on that how humans affect things, but also with how humans being shaped by them. The text provides many references which characterize the inhabitants of the modern world, among them: digital natives, generation Y and generation copy – paste
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6cb4d40e-b20d-4362-98c8-6fff85bb312a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.