PL EN


2019 | 22 | 59-81
Article title

Political (Electoral) Activity of Poles in Romanian Bukovina (in The Light of Field Research)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the results of field research conducted among Poles inhabiting Bukovina in autumn 2016. The main goal and subject of the research conducted by means of an In-Depth Interview (IDI) was the political activity (especially electoral activity) and political views of local Poles. The article analyzes closely such issues as: (a) the degree of interest in politics; (b) support for particular political parties; (c) motivation behind support for particular parties; (d) activities of Poles in local government elections; (e) ways of choosing local leaders; (f) comparison of political activities shown by Poles and Romanians; (g) the role of a Polish member of parliament in Bucharest; (h) political activities of Poles outside the Association of Poles. The article presents synthetic conclusions from the conducted research and quotes selected fragments of respondents’ statements.
Keywords
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
References
 • Association of Poles in Romania (Związek Polaków w Rumunii). http://dompolski.ro/pl/o-nas/o-nas/ (20/01/2019).
 • Birou Electoral Central, Alegeri pentru Autorităţile Administraţiei Publice Locale 2016, Rezultate finale 5+ 19 iunie 2016, www.2016bec.ro.
 • Bondar, F. (2014). Quality of Government and Decentralization in Romania. International Review of Social Research, 4(1), 5–25.
 • Burakowski, A. (2014). System polityczny współczesnej Rumunii. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Comunicat de presă privind rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011. http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011.pdf (20/01/2019).
 • Chodubski, A. (1999). Aktywność polityczna. In: W. Sokół & M. Żmigrodzki (eds.), Encyklopedia Politologii, vol. 1: Teoria polityki.Kraków: Zakamycze.
 • Czyż, A. (2011). Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 7, 134–57.
 • EQI - European Quality of Government Index 2017. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/ quality_of_governance (20/01/2019).
 • Ganowicz, E. (2013). Niepartyjne formy ekspresji politycznej mniejszości narodowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 11, 21–39.
 • Ganowicz, E. (2016). Mniejszość niemiecka w polityce lokalnej regionu pogranicza na Opolszczyźnie. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 247–61.
 • Kasprowicz, D. (2014). Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ACTA POLITICA, 27, 81–96.
 • Kosiek, T. (2015). Porewolucyjne transformacje rumuńskiej polityki wobec mniejszości narodowych. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 13(1), 171–88.
 • Kowalewska, D. (2015). Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ACTA POLITICA, 34, 27–47.
 • Koźbiał, K. (2014). Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców. Przegląd Politologiczny, 2, 37-52.
 • Leśniewska, K. (2016). Mniejszość narodowa aktywna na poziomie lokalnym – przykład Polaków w Solecznikach na Litwie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 24, 73–85.
 • Łodziński, S. (2005). Równość i różnica: mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Scholar.
 • Pieńkowski J. (2015). Polityka etniczna Rumunii. In: H. Chałupczak, R. Zenderowski, & W. Baluk (eds.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej (pp. 379-428). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Rajczyk, R. (2010). Polska mniejszość narodowa w rumuńskim systemie politycznym. PhD thesis written at Faculty of Social Sciences at University of Silesia in Katowice. http://www.sbc.org.pl/Content/86726/Robert_Rajczyk.pdf (16/07/2016).
 • Skarżyńska, K. (2002). Aktywność i bierność polityczna. In: K. Skarżyńska (ed.), Podstawy psychologii politycznej (pp. 26–57). Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Wasiuta, M. (2017). Partie etniczne w Republice Czeskiej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 49. DOI: 10.11649/sn.1244
 • Woźnica, R. (2016). Partie polityczne i udział mniejszości w życiu politycznym Macedonii i Bułgarii. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 24, 187–98.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6d027555-c177-4583-a9a1-dfcb96345179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.