PL EN


2017 | 2 (21) | 143-154
Article title

Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Securing maintenance benefits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została specyfika postępowania w przedmiocie zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych na tle istoty, funkcji i celu postępowania zabezpieczającego. Autor definiuje przesłanki zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych, odnosząc się zarówno do podmiotowych, jak i przedmiotowych aspektów zabezpieczenia tego rodzaju świadczeń. W opracowaniu przeanalizowano również szczególnie interesujące przypadki, w których może dojść do zabezpieczenia świadczeń o charakterze alimentacyjnym. 
EN
The article presents the specificity of proceedings in the matter of securing maintenance benefits on the background of the essence, function and purpose of the proceedings to secure claims. The author defines the grounds for securing maintenance benefits, referring to both the subjective and objective aspects of securing such benefits. In the study particularly interesting cases in which maintenance benefits may be secured has also been analyzed.
Contributors
author
  • Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej
  • Izba Komornicza w Szczecinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6d1227f8-deec-484e-ac9f-6e826ed68853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.