PL EN


2012 | 4 | 41-52
Article title

Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of the social security level on human migration in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie ukazuje relacje pomiędzy poziomem bezpieczeństwa społecznego a saldem migracji ludności. Najwyższy poziom bezpieczeństwa społecznego związany jest z dużymi regionami miejskimi. Ludność przeprowadza się na obszary peryferyjne wielkich miast, gdzie rozwija się infrastruktura i wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego daje możliwość spokojnego życia. Ponadto na terenach znajdujących się z dala od regionów miejskich zaznacza się ujemne saldo migracji ludności, nawet jeśli część z nich oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego. Wykazano, że w przyszłości istnieje możliwość utworzenia systemu dwubiegunowego Warszawa–Łódź, zwłaszcza gdy będą one połączone autostradą, co może przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju Łodzi.
EN
This study shows the relationship between the level of social security and migration balance index. The highest level of social security is associated with large urban regions. People move to the peripheral areas of big cities, where growing infrastructure and a high level of social security gives the opportunity to lead safe lives. In addition, the sites located outside the large urban regions tend to have generally negative migration balance index, even if they provide a high level of social security. It has been shown that in the future there is a chance to create a bipolar system Warszawa–Łódź, especially when there will be a highway connection between these cities, that may contribute to a more dynamic development of Łódź.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6d9a6d00-d873-42f1-9b8f-6884852b6fa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.