PL EN


2020 | 1 | 43-57
Article title

Human Security and Public Diplomacy

Content
Title variants
PL
Human security i dyplomacja publiczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Both human security and public diplomacy have been openly criticised for their lack of precision. They also both belong to the area of foreign policy. This paper deals with the interplay between public diplomacy and human security in the field of foreign policy. First, definitions of human security are reviewed, and three main groups of definitions of this term are provided. Second, the concept of public diplomacy is explained, emphasising the evolution of “classic” diplomacy and its functions. The final part of the paper looks at the relevance of public diplomacy to the promotion of human security. To do so, case studies of policies of the two main human security supporters, Japan and Canada, have been scrutinised. The main research question posed is whether public diplomacy, and its modern tools such as digital technologies, is used to spread human security values abroad. The key point is that human security – an official policy of the states that affirm it – is promoted through public diplomacy abroad. To verify this claim, the author has looked at the positions of Japan and Canada in this respect.
PL
Zarówno human security (bezpieczeństwo jednostki ludzkiej), jak i dyplomacja publiczna są poddawane krytyce za brak precyzji. Obie te kategorie należą do obszaru polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy zależności między dyplomacją publiczną a human security w dziedzinie polityki zagranicznej. Po pierwsze, dokonano przeglądu definicji human security, wyodrębniając trzy ich główne grupy. Po drugie, wyjaśniono pojęcie dyplomacji publicznej, wskazując na ewolucję „klasycznej” dyplomacji i jej funkcji. Wreszcie zbadano użyteczność dyplomacji publicznej do promocji human security na forum międzynarodowym. W tym celu przeanalizowano studia przypadków polityki Japonii i Kanady, wiodących zwolenników human security. Główne pytanie dotyczy tego, czy dyplomacja publiczna i jej nowoczesne narzędzia, takie jak technologie cyfrowe, są wykorzystywane do rozpowszechniania założeń human security na forum międzynarodowym. Przyjęto, że human security, jako oficjalna polityka w państwach, które je promują, jest upowszechniane środkami dyplomacji publicznej. W celu sprawdzenia tego twierdzenia zbadano stanowiska Japonii i Kanady w omawianym zakresie.
Contributors
  • University of Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6ea849a7-826f-43c2-a236-ad576677b14c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.