Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 3 | 119-138

Article title

Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci

Content

Title variants

EN
Effectiveness of a girl’s sexualization as a marketing strategy for products meant for children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przejawy seksualizacji można zaobserwować w wielu obszarach codziennego życia. Mimo że społeczne konsekwencje seksualizacji oraz jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży są szeroko dyskutowane w piśmiennictwie, przekazy zawierające zseksualizowane treści coraz częściej są kierowane bezpośrednio do dzieci. Mogą to być np. zabawki, ubrania, teledyski czy przekazy marketingowe mające zachęcić do zakupu określonego produktu czy wyboru danej marki. W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało zweryfikować, czy przekaz marketingowy wykorzystujący seksualizację wizerunku dziewczynki faktycznie skutecznie promuje produkty dla dzieci. Innymi słowy, czy dzieci – oraz ich matki, które podejmują decyzje o zakupie – chętniej wybierają produkty promowane w ten sposób Uzyskano wyniki wskazujące, że seksualizacja wizerunku dziewczynki nie jest skuteczną strategią promowania produktu dla dzieci. Uzasadniając swój wybór, matki najczęściej odwoływały się do cech opakowania, a córki – do cech modelki widocznej na zdjęciu.
EN
Examples of sexualization abound in everyday life. While its social consequences and impact on the development of children and youth have been widely discussed in the literature, sexualized massages have increasingly been directed at children. These comprise toys, clothing, music videos or marketing strategies aimed at increasing sales of particular products or driving the specific brand choices. The question still stands, however, whether this marketing strategy is effective. In fact, the impact of marketing strategy on the choices and decisions of children (as consumers of goods) and mothers (as shopping decision makers) remains largely unknown unclear. The present study examined the effectiveness of a girl’s sexualization as a marketing strategy adopted for products designed for children. Both mothers and daughters ranked tights packages promoted with a picture of a hypersexual girl as their last choice. While justifying their choices mothers pointed to the very features of tights packaging, whereas their daughters to the characteristics of the depicted girl.

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

119-138

Physical description

Contributors

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Bailey, R. (2011). Letting Children be Children: Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf.
 • Bakan, J. (2006). Korporacja: patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Warszawa: Wydawnictwo Lepszy Świat.
 • Bakan, J. (2013). Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (s. 13–44). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
 • Comstock, G., Scharrer, E. (2007). Media and the American Child. Oxford: Elsevier Science Ltd.
 • Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.
 • Doroszewicz, K. (2013). Z imieniem przez życie. Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • GfK (2015). Raport Junior Shopper 2015. Pobrane z: http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-niemal-348-mln-zl/.
 • Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2010). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 33–49. DOI: 10.4467/20843879PR.11.010.0183.
 • Kall, J. (1999). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Key, E. (1909). The century of the child. Nowy Jork: G. P. Putnam’s Sons.
 • Kołodziejczyk, A. (2012). Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu wyjaśniania socjalizacji konsumenckiej. Psychologia społeczna, 3, 272–280.
 • Komisja Etyki Reklamy (2014). Uchwała Nr ZO 92/14 w sprawie reklamy firmy Ballerina Zdzisław Wesecki. Pobrane z: https://www.radareklamy.pl/uchwalyker/2014/uchwa%C5%82a-nr-zo-92-14-w-sprawie-reklamy-firmy-ballerinazdzis%C5%82aw-wesecki.
 • Kryst, N. (2016). Seksualizacja wizerunku dziewczynek jako zabieg marketingowy – badanie decyzji konsumenckich matek i ich córek w wieku przedszkolnym. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Psychologii UAM.
 • Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 • Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood. Nowy Jork–Londyn: The New Press.
 • Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
 • Maksymiuk, R. A., Jasielska, A. (2009). Rola mass mediów i reklamy w powstawaniu anoreksji i bulimii w okresie adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 183–208). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Malson, H., Ryan, V. (2008). Tracing a Matrix of Gender: An Analysis of the Feminine in Hospital-Based Treatment for Eating Disorders. Feminism & Psychology, 18(1), 112–132.
 • McNeal, J. U., (1998). Kids’ markets, American Demographics, 20, 37–41.
 • Nęcka, E. (1994). TRoP… Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“.
 • Schor, J. (2004). Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. Nowy Jork–Londyn–Toronto–Sydney: Scribner.
 • Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (s. 165–205). Gdańsk: GWP.
 • Stowarzyszenie Twoja Sprawa (2014). Seksualizacja w reklamach rajstop dla dzieci. Pobrane z: https://www.twojasprawa.org.pl/aktualnosci/seksualizacja-w-reklamach-rajstop-dla-dzieci/#.
 • Styś, M. (2006). Konsument bez metryki. Marketing w Praktyce, 6, 10–12.
 • Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Trojanowska, P. (2014). Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 55–78.
 • Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP.
 • Waszyńska, K., Zielona-Jenek, M. (2016). Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 39, 351–375. DOI: 10.14746/se.2016.38.20.
 • Wilcox, B. L., Kunkel, D., Cantor, J., Dorwrick, P., Linn, S., Palmer, E. (2004). Report of the APA task force on advertising and children. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf.
 • Wirtualne Media (2014). Kilkulatki jako wampy w reklamach rajstop Ballerina seksualizują wizerunek dzieci. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kilkulatki-jako-wampy-w-reklamach-rajstop-ballerina-seksualizuja-wizerunek-dzieci.
 • Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.
 • Zurbriggen, E., Collins. R., Lamb, S., Roberts, T-A., Tolman, D., Ward, M., Blake, J.(2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-6f883e7b-dff3-42e5-b785-b13dff4793d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.