Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 3 | 103-118

Article title

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży związane z udostępnianiem i odbiorem materiałów o charakterze seksualnym – wybrane wyniki badań czeskiego Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji z lat 2010–2017

Content

Title variants

EN
Risky behaviors of children and youth related to sharing and receiving sexual materials - selected research results of the Czech Centre for Prevention of Risky Virtual Communication from 2010 to 2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących związanych z mediami elektronicznymi zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. W tekście przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych przez Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) związane z kontaktem dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi oraz seksualizującymi, a także konsekwencje tego procesu. Przedstawione wyniki badań mają na celu nie tylko upowszechnienie wiedzy odnoszącej się do zachowań ryzykownych w sąsiednich krajach, lecz również mogą służyć jako inspiracja dla polskich badaczy oraz metodyków przygotowujących programy profilaktyczne w obszarze pedagogiki mediów.
EN
The objective of the paper is to present the results of a study on risky behavior of children and youth, mediated by electronic media in the Czech Republic. The text presents only a small part of the research conducted by the Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication Faculty of Education of Palacký University in Olomouc (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) on contacts children and youth have with pornographic and sexualizing content, as well as consequences of such contacts. Presented research results aim not only at increasing the awareness regarding risky behaviors in the neighboring countries, but may also serve as an inspiration for Polish researchers and educators who design preventive programs. The paper contains of introduction in which PRVOK Centre is characterized and the following subchapters presenting results of the research conducted in the years 2010–2017.

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

103-118

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska

References

 • Bayraktar, F. (2017). Online Risks and Parental Mediation Strategies Comparison of Turkish Children/Adolescents Who Live In Turkey and Europe. TED EĞİTİM VE BİLİM. DOI: 10.15390/eb.2017.6323.
 • Chinta, P. (2014). Teenage victims of online ’sextortion’ reaching new highs. Toronto Star, 6 września 2014.
 • Clark, C. S. (2015). Former State Department Employee Admits to Cyberstalking, ’Sextortion’. Government Executive, 10 grudnia 2015.
 • Gámez-Guadix, M., de Santisteban, P., Resett, S. (2017). Sexting among Spanish adolescents: Prevalence and personality profiles. Psicothema, 29(1), 29–34. DOI: 10.7334/psicothema2016.222.
 • Holla, K. (2015). Aggression and Cyberbullying of Pupils in Slovak Republic. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 4(1), 50–61. DOI: 10.18355/pg.2015.4.1.50-61.
 • Kopecký, K. (2012). Sexting among Czech preadolescents and adolescents. The New Educational Review, 28(2), 39–48.
 • Kopecký, K. (2014). Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 260–269. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1163.
 • Kopecký, K. (2014). Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents – Comparative Study. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 467–471. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.292.
 • Kopecký, K. (2016). Czech Children and Facebook – A quantitative survey. Telematics and Informatics, 33(4), 950–958. DOI: 10.1016/j.tele.2016.02.008.
 • Kopecký, K. (2016b). Misuse of web cameras to manipulate children within the socalled webcam trolling. Telematics and Informatics, 33(1), 1–7. DOI: 10.1016/j.tele.2015.06.005.
 • Kopecký, K. (2016c). Cyberbullying in a population of Slovak teenagers (quantitative research). Human Affairs, 26(2). DOI: 10.1515/humaff-2016-0013.
 • Kopecký, K. (2017). Online blackmail of Czech children focused on so-called “sextortion” (analysis of culprit and victim behaviors). Telematics and Informatics, 34(1), 11–19. DOI: 10.1016/j.tele.2016.04.004.
 • Kopecký, K., Szotkowski, R. (2014). Formal and semantic analysis of computer passwords of czech internet users. EDULEARN14 Proceedings, 2794–2798.
 • Kopecký, K., Szotkowski, R. (2017a). Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools. A National Research. Informatics in Education, 16(1), 103–120.
 • Kopecký, K., Szotkowski, R. (2017b). Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace. Ołomuniec: Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc.
 • Kopecký, K., Szotkowski, R., Krejčí, V. (2015). Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. DOI: 10.5507/pdf.15.24448619.
 • Mann, B. L. (2008). Social Networking Websites – A Concatenation of Impersonation, Denigration, Sexual Aggressive Solicitation, Cyber-Bullying or Happy Slapping Videos. International Journal of Law and Information Technology, 17(3), 252–267. DOI: 10.1093/ijlit/ean008.
 • Maxim, D. J. A., Orlando, S. M., Skinner, K. L., Broadhurst, R. G. (2016). Online Child Exploitation Material – Trends and Emerging Issues, Australian National University, Cybercrime Observatory with the Australian Office of the Children’s e-Safety Commissioner, Canberra.
 • Palasinski, M. (2012). Implications of urban adolescent discourses of (un)happy slapping. Safer Communities, 11(3), 159–164. DOI: 10.1108/17578041211244076.
 • Popović-Ćitić, B., Djurić, S., Cvetković, V. (2011). The prevalence of cyberbullying among adolescents: A case study of middle schools in Serbia. School Psychology International, 32(4), 412–424. DOI: 10.1177/0143034311401700.
 • Potyrała, K. (2017). iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Pyżalski, J. (2012). From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3–4), 305–317. DOI: 10.1080/13632752.2012.704319.
 • Rice, E., Craddock, J., Hemler, M., Rusow, J., Plant, A., Montoya, J., Kordic, T. (2017). Associations Between Sexting Behaviors and Sexual Behaviors Among Mobile Phone-Owning Teens in Los Angeles. Child Development. DOI: 10.1111/cdev.12837.
 • Szpunar, M. (2012). Nowe – stare medium. Warszawa: IFIS PAN.
 • Tomczyk, Ł., Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822–833. DOI: 10.1016/j.tele.2015.12.003.
 • Tomczyk, Ł., Srokowski, Ł., Wąsiński, A. (2016). Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole. Tarnów: Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 • Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Walrave, M., Ponnet, K., Peeters, E. (2016). Sexting: adolescents’ perceptions of the applications used for, motives for, and consequences of sexting. Journal of Youth Studies, 1–25. DOI:10.1080/13676261.2016.1241865.
 • Wolak, J., Finkelhor, D., Walsh, W., Treitman, L. (2018). Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics. Journal of Adolescent Health, 62(1), 72–79. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2017.08.014.
 • Woźniak, J. (2016). Sexting – a dangerous business of the internet exhibitionism. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 167–175. DOI: 10.16926/eat.2016.05.11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-7025c411-873c-4604-a8c9-c560368905ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.