PL EN


2020 | 12 | 23 | 195-216
Article title

Działania Interpolu – charakter prawny, systematyka oraz próba oceny skuteczności

Content
Title variants
EN
Interpol’s operational activities – an attempt to systemize and assess the effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowania problematyki działań operacyjnych Interpolu w aspekcie taktycznym oraz oceny ich efektywności w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność zapobiegania zagrożeniom transgranicznym przez Interpol jest uzależniona od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. W rzeczywistości podstawa prawna działania Interpolu z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego nie może być uznana za optymalną. Ponadto prawo wtórne Interpolu nie ma bezpośredniego przełożenia na prawo narodowe poszczególnych państw członkowskich. Ze względu na obszerność problematyki w artykule pominięto wzajemne interakcje poszczególnych form działań operacyjnych w zakresie organizacji wymiany informacji kryminalnych i dostępu do baz danych.
EN
The article is an attempt to systematize operational activities of Interpol and to assess its effectiveness in combating cross-border crime. There is no doubt that the effectiveness of the Interpol is strictly related to its legal status. In fact, legal framework of Interpol activity cannot be considered optimal as far as international public law is concerned. Furthermore, secondary legislation of Interpol does not have a direct impact on the national law of individual Member States. The topic of the mutual interactions of operational activities forms in the course of the exchange of criminal information and the access to databases has been omitted in the article due to the extent of the issue.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
195-216
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
 • doktor, członek rady naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
References
 • Albanese J.S., Transnational Organized Crime, w: International and Transnational Crime and Justice, M. Natarajan (red.), Cambridge 2019, 163–169.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1992, LexisNexis.
 • Boer M. den, Rozwój współpracy policji: rys historyczny, w: Układ z Schengen. Współpraca policji i organów policji po Maastricht, J. Beczała (red), Łódź 1998, Instytut Europejski.
 • Boer M. den, Block L. (red.), Liaison Officers: Essential Actors in Transnational Policing, Haga 2013, Eleven International Publishing.
 • Bromund T.R., Kopel D.B., Necessary Reforms Can Keep Interpol Working in the U.S. Interest, Backgrounder, nr 2861, 11 XII 2013 r.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, C.H. Beck.
 • Deflem M., The Policing of Terrorism: Organizational and Global Perspectives, New York 2010, Routledge.
 • Dokument nr 13566 z 2 VII 2014 r., http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=21096&lang=EN [dostęp: 16 I 2016].
 • Dokument, sygn. III/IRPD/GA/2011(2014), Office Of Legal Affairs, Interpol 2014.
 • Fooner M., Interpol: Issues in World Crime and International Criminal Justice, New York 1989, Plenum Press.
 • Gallas A., Interpol, w: Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5: International Organizations in General Universal International Organizations and Cooperation, R. Bernhardt (red.), Amsterdam 1983.
 • Pływaczewski W., Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.
 • Sari B., International Organization Status of the International Criminal Police Organization, „SİYASAL: Journal of Political Sciences” 2020, nr 29 (1).
 • Schöndorf-Haubold B., The Administration of Information in International Administrative Law – The Example of Interpol, w: The Exercise of Public Authority by International Institutions. Advancing International Institutional Law, A. von Bogdandy i in. (red.), Berlin 2010, 229–267.
 • Schermers H.G., International Organizations, Membership, w: Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5: International Organizations in General Universal International Organizations and Cooperation, R. Bernhardt (red.), Amsterdam 1983.
 • Wawrzyk P., Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Zawisza A., Największa policja świata, „Tygodnik Przegląd” 2010, nr 40, https://www.tygodnikprzeglad.pl/najwieksza-policja-swiata/ [dostęp: 16 I 2020].
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikowaniu Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (DzU z 2015 r. poz. 17).
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 1247, ze zm.).
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (DzU z 2015 r. poz. 1759).
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu nr AG-2011-RES-15, przyjęta podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbyła się w dniach 31 X – 3 XII 2011 r. w Hanoi, zatwierdzająca rejestrację i publikację Statutu Interpolu przez ONZ.
 • Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (DzU z 2015 r. poz. 1758).
 • Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem (Dz. Urz. UE L 27 z 29 stycznia 2005 r., s. 61).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-739e4f84-05d7-4ac8-8be4-8de71af8f786
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.