PL EN


2018 | 2 | 57-65
Article title

Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego

Content
Title variants
EN
Problem of Aggression Against Paramedics in Emergency Medical Teams
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: W publikacji przedstawiona została problematyka agresji skierowanej przeciw ratownikom medycznym pracującym w zespołach ratownictwa medycznego. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grupie 50 ratowników medycznych. Badanie miało charakter dobrowolny i anonimowy. Wyniki: 96% ratowników medycznych uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku, w czasie pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, spotkało się z agresją. Najczęstszą formą agresji była agresja słowna. U 22% uczestników badania w wyniku agresji doszło do uszczerbku na zdrowiu. Większość ankietowanych nie zgłosiła jednak przypadków agresji policji. Podsumowanie: Zjawisko agresji wobec personelu medycznego jest istotnym problemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i wymaga interwencji oraz zmian na poziomie systemowym, a także indywidualnej pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskiem.
EN
Introduction: The publication presents the issue of aggression addressed to paramedics working in medical emergency teams. Material and methods: The study included 50 paramedics who completed a questionnaire carried out by the authors. The survey was voluntary and anonymous. Results: During 12 months prior to the study, 96% of responders experienced aggression during working in the State Medical Rescue System in Poland. The most frequent form of aggression was verbal aggression. 22% of participants experienced assault and their health was damaged as a result of patient’s aggressive behaviour. However, most of the respondents did not report this fact to the police. Conclusions: An aggression against medical personnel is a significant problem of State Medical Rescue System in Poland. It requires systemic changes as well as an individual support for units affected by this problem.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-740ebeac-4dd3-47fb-a0d6-f4afb5125f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.