PL EN


2018 | 3 | 133-140
Article title

Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the Special Operations Forces as a stabilization tool in post-conflict areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odegrać mogą siły specjalne operujące na obszarach pokonfliktowych. Specyfika tego rodzaju sił narzuca odmienne definiowanie takiego obszaru. Wojska Specjalne pojawiają się bowiem na teatrze działań dużo wcześniej, przed wystąpieniem widocznych symptomów konfliktu, i opuszczają go zazwyczaj jako ostatnie. Tekst jest syntezą dostępnych nielicznych materiałów, dostępnej wiedzy (wyłącznie jawnej) oraz uwag własnych autora co do zadań stojących przed Wojskami Specjalnymi w ramach prowadzenia operacji w opisywanym specyficznym środowisku.
EN
The article is an attempt to indicate the role that can be played by the Special Operations Forces operating in post-conflict areas. The specificity of this kind of forces imposes a different definition of the area understood as a post-conflict area. Special Operations Forces appear in the theater of war far before the appearance of the visible symptoms of conflict and they are usually the last ones to leave the place. The text is a synthesis of a few available materials, available knowledge (unclassified solely) and the author’s own comments on the tasks facing the Special Operations Forces in the course of conducting operations in the described, specifically dedicated environment.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-74a5b905-00f8-422a-b6d7-97d8e4baab63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.