PL EN


2018 | 1(11) | 161-175
Article title

Rehabilitation in the Polish health system and its financing methods

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyse whether the medical rehabilitation segment is an important part of the entire Polish healthcare system, and if the medical rehabilitation services are provided with adequate levels of financing and management. The study reviews published literature and legal acts, and undertakes an analysis of data acquired from international and national health data repositories. In Poland there exists no coordination between medical, vocational and social rehabilitation or between the rehabilitation delivered by the health resort facilities. There is an observed lack of coordination among public fund payers. The described lack of coordination influences not only patient treatments (it is difficult to measure outputs and outcomes), but also makes summarizing the total expenditures on curative rehabilitation more difficult. Even though numerous countries spend a smaller or comparable amount of money on rehabilitation (per patient), funds allocated to rehabilitation in Poland (expressed in PPS) are over seven times lower than in France, about five times lower than in Austria and Belgium, and three times lower than in the Netherlands.
Year
Issue
Pages
161-175
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bubińska, J. (2009). Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym centrum rehabilitacji rolników KRUS. Polish Annals of Medicine, 16(1), 42–56.
 • de Boer, A.G.E.M., Taskila, T.K., Tamminga, S.J., Feuerstein, M., Frings-Dresen, M.H.W., Verbeek, J.H. (2015). Interventions to enhance return-to-work for cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, 9 (CD007569).
 • GUS, (2017). Health and health care in 2016. Warsaw: GUS.
 • Health Consumer Powerhouse the Polish Ltd. (2017). Euro Health Consumer Index 2017.
 • Jankowski, P., Niewada, M., Bochenek, A., Bochenek-Klimczyk, K., Bogucki, M., Drygas, W., Dudek, D., Eysymontt, Z., Grajek, S., Kozierkiewicz, A., Mamcarz, A.,
 • Olszowska, M., Pająk, A., Piotrowicz, R., Podolec, P., Wolszakiewicz, J., Zdrojewski,
 • T., Zielińska, D., Opolski, G., Stępińska, J. (2013). Optimal model of comprehensive
 • rehabilitation and secondary prevention. Kardiologia Polska, 71(9), 995–1003.
 • Kamper, S.J., Apeldoorn, A.T., Chiarotto, A., Smeets, R.J., Ostelo, R.W.J.G., Guzman J.,
 • van Tulder, M.W. (2014). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic
 • low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 9(CD000963).
 • Karczniewicz, E., Kania, A. (2016). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2014 r. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Retrived January 25, 2016, from: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1361&searchString=niepe%B-3nosprawni&zakres=4.
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (2012). Dz. U. z 2012 r. poz. 1169.
 • Krug, E., Cieza, A. (2017). Strengthening health systems to provide rehabilitation services. Bulletin of the World Health Organization, 95, 167.
 • KRUS, (2013). Informacje podstawowe. Warszawa: KRUS.
 • KRUS, (2016). Wykonanie Planu Funduszu Prewencji i Rehabilitacji za 2016 rok. Retrieved May 15, 2018, from: https://www.krus.gov.pl/bip/finanse-i-majatek/2016-r/.
 • Lubecki, M. (2011). Polski model rehabilitacji medycznej zaakceptowany i zalecany przez WHO. Hygeia Public Health, 46(4), 506–515.
 • Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla Polski (2015). Retrieved April 20, 2018, from: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/MPZ_kardiologia_Polska.pdf.
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Śląski Uniwersytet
 • Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny (2014). Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce. Ocena na podstawie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca. AMI-PL 2009–2012. Warszawa, Zabrze, Gdańsk: [s.n.]. Retrived April 5, 2018, from: http://www.rehabilitacjakardiologicznaptk.pl/wp-content/uploads/2015/02/2014-05-11-Raport-ZS-w-Pl-ost.pdf.
 • NFZ, (2017). Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 rok. Warszawa: NFZ.
 • NFZ, (2018). Informacje o pozostałych świadczeniach. Retrieved June 1, 2018, from: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalychswiadczeniach/.
 • NFZ. Białystok (2017). Opis programu pilotażowego POZ PLUS. Retrieved June 1, 2018, from: https://www.nfz-bialystok.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zał.-1_Opispilotażu.docx.
 • Nietopiel, M. (2014). Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS w 2013 roku. ZUS. Prewencja i Rehabilitacja, 1 (35), 4–17. Retrieved April 5, 2018, from: http://www.zus.pl/documents/10182/167630/Prewencja_i_rehabilitacja_nr_1_2014.pdf/d39c542f-0214-404a-aefe-d31d91ee23c1
 • Nietopiel, M. (2016). 20 lat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Prewencja i Rehabilitacja, 2–3 (44–45), 3–13. Retrieved April 5, 2018, from: http://www.zus.pl/documents/10182/167630/prewencja+i+rehabilitacja+2+3+2016+wydanie+specjalne/809feeb4-6f74-42b9-bff7-0d549989df2a
 • Nieuwenhuijsen, K., Faber, B., Verbeek, J.H., Neumeyer-Gromen, A., Hees, H.L., Verhoeven, A.C., van der Feltz-Cornelis, C.M., Bültmann, U. (2014). Interventions to improve return to work in depressed people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, 12(CD006237).
 • NIK, (2011). Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. NIK. Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD, KPZ-4101-01/2011, www.nik.gov.pl/plik/id,4596,vp,6185.pdf.
 • NIK, (2014). Informacja o wynikach kontroli. Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. LKA-4101-039/2014. Nr ewid. 1/2016/P/14078/LKA. Retrieved June 11, 2018, from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10872,vp,13213.pdf.
 • OECD, (2017). Health expenditure per capita. In: Health at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Retrived April 15, 2018, from: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-44-en.
 • Powszechna deklaracja praw człowieka (1948). Retrieved April 10, 2018, from: http://www.unesco.pl.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 (1971). Retrieved April 10, 2018, from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.
 • Rynek zdrowia (2018). Ponad 83 mld zł na leczenie: komisja finansów o projekcie planu NFZ na 2019 r. Retrieved July 3, 2018, from: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ponad-83-mld-zl-na-leczenie-komisja-finansow-o-projekcieplanu-NFZ-na-2019-r,185464,1.html.
 • Sapuła, R., Głowacka, I., Lesiak, A., Siwek, W., Mataczyński, K. (2012). Ocena efektywnościrehabilitacji pacjentów w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia, 1 (35), 34–41.
 • Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (1993). Retrieved April 10, 2018, from: http://www.tus.org.pl.
 • Walendowicz, K. (2018). Realizacja świadczeń gwarantowanych z rehabilitacji leczniczej w aspekcie zmian demograficznych. Retrieved June 10, 2018, from: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KS/konferencje/Documents/Zakopane%20demografia%20.pdf.
 • WHO, (2011). World Report on Disability. Retrieved April 10, 2018, from: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/.
 • WHO, (2017). Rehabilitation in health systems. Geneva: WHO.
 • Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2015). Rehabilitacja w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Studia BAS, 2(42), 47–65. Retrieved April 10, 2018, from: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/6D6AC2CFC7C44CDFC1257E-7300364B10/%24File/Strony%20odStudia_BAS_42-3.pdf.
 • Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2016). Rodzaje rehabilitacji powypadkowej. In: Polska Izba Ubezpieczeń. Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej, 26–41. Retrieved April 10, 2018, from: http://www.polisynazdrowie.pl/files/Aktualne-zasady-finansowania-procedurmedycznych-w-tym-rehabilitacji-w-systemie-publicznej-opieki-zdrowotnej.pdf.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r. (2017). Retrieved June 11, 2018, from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2016-r-,1,7.html.
 • ZUS, (2016a). Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2016 rok. Retrieved April 10, 2018, from: http://bip.zus.pl/documents/493361/494101/sprawozdanie+z+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+ZUS+2016.pdf/9100165c-689f-42c0-b680-43632d29cfa6.
 • ZUS, (2016b). Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych FUS, FEP i FRD za rok 2016. Retrieved April 10, 2018, from: http://bip.zus.pl/documents/493361/494110/Informacja+z+wykonania+plan%C3%B3w+2016/61f9fc68-4214-4e38-87bf-63bca6f24e9f
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-74ed25e4-70fb-48fb-bcad-f04a221aa9f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.