PL EN


2018 | 2 | 115-132
Article title

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym

Content
Title variants
EN
The Use of Unmanned Aerial Vehicles in Emergency Services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In each type of rescue and in each rescue operation the most important parameter determining success is the time of reaching people in need of help and the time of pre-medical help by rescuers. The purpose of this article is to reflect on the perception of introducing new technologies and devices to various areas of Polish rescue. The authors focused their interests on the issue of operation at a distance using unmanned devices enabling the identification and delivery of necessary equipment calling for help. Unpair devices are not only aircraft, but also vehicles and vessels. Their use, among others in France, Italy, Iran, New Zealand, it promised to increase the number of survivors. The authors also describe their practical test of drone use for a lake rescue operation.
PL
W każdym rodzaju ratownictwa i w każdej akcji ratowniczej najistotniejszym parametrem decydującym o jej powodzeniu jest czas dotarcia do osób potrzebujących pomocy oraz czas udzielenia pomocy przedmedycznej przez ratowników. Celem niniejszego artykułu jest refleksja na temat perspektyw wprowadzania nowych technologii i urządzeń do różnych obszarów polskiego ratownictwa. Autorzy skoncentrowali swe zainteresowania na kwestii działania na odległość za pomocą urządzeń bezzałogowych, umożliwiających rozpoznanie i dostarczanie potrzebnego sprzętu wzywającym pomocy. Bezzałgowe urządzenia to nie tylko statki powietrzne, ale także pojazdy i jednostki pływające. Ich użycie, m.in. we Francji, Włoszech, Iranie, Nowej Zelandii, wydatnie przyczyniło się do zwiększenia liczby uratowanych. Autorzy opisują również przeprowadzony przez siebie praktyczny test użycia drona do akcji ratunkowej nad jeziorem.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
author
  • Politechnika Śląska
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7534b24b-b558-4bc6-8e2d-b2799d360cae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.