PL EN


2018 | 4 | 121-138
Article title

Terapeutyczny wymiar wolontariatu hospicyjnego osób pozbawionych wolności

Content
Title variants
EN
Therapeutic dimension of the hospice voluntary service of convicts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor publikacji od ponad dwudziestu lat pracuje w Służbie Więziennej. Wśród jego zainteresowań naukowych oraz doświadczeń zawodowych szczególne miejsce zajmują te, które związane są z zagadnienie wolontariatu hospicyjnego osób pozbawionych wolności. Tematem artykułu jest ukazanie terapeutycznego wymiaru procesu, polegającego na przygotowaniu i kierowaniu więźniów do pomagania osobom termalnie chorym, będącym pod opieką hospicjów. Hospicjum, praca z osobami termalnie chorymi ma niewątpliwy aspekt terapeutyczny, który zmienia myślenie, zachowania i pozwala zweryfikować hierarchię wartości osobistych skazanych. Wolontariat hospicyjny jest sam w sobie terapią, która jest mocnym i zmieniającym doświadczeniem dla więźniów.
EN
The author of the publication has been working in the Prison Service for over 20 years. Among his academic interests and professional experiences, a special place is occupied by those connected with issue of hospice voluntary service of persons deprived of their liberty. The subject of the article is to present therapeutic dimension of process consisting of preparing and directing prisoners to help the terminally ill pass away in a dignified manner. Hospice, contact with terminally ill people has an indubitable therapeutic aspect and transforms thinking, behavior and allows to verify the hierarchy of personal values of prisoners. The hospice voluntary service is in itself a therapy, which is a powerful and transforma ve experience for the prisoners.
Contributors
  • Areszt Śledczy w Elblągu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-75595555-3d3a-4065-849c-58e384569155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.