PL EN


2017 | 17 | 39-56
Article title

Wpływ większościowego systemu wyborczego na postawy wyborcze Polaków. Casus elektoratu Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich 2015

Content
Title variants
EN
The influence of the majoritarian voting system on electoral attitudes of Poles. Casus of Pawel Kukiz's electorate in the presidential election 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article refers to the social and political consequences of the absolute majority system in the presidential election, referring directly to the study of the electorate of Paweł Kukiz from the presidential election of 2015. The first part defines the majority system and points out the difference between the relative and absolute majority system, as well as the described role of the presidential election in 2015. Afterward, based on the author's research on Paweł Kukiz's electorate, authors going to defined the social and political consequences of the majority system in the presidential election. Particular analysis has subject to the electoral motives influencing political behavior during the second round of elections.
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Antoszewski, A, & Herbut, R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Wyd. Arche.
 • Antoszewski, A. (2008). Systemy wyborcze. W: A. Antoszewski, & R. Herbut (red.). Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red.., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bingham Powell Jr, G. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • CBOS 110/2010. Po wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 110/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS 55/2015. Preferencje w wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 55/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS 88/2015. Motywy głosowania w I turze wyborów prezydenckich 2015. Komunikat z badań nr 88/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS 95/2015. Nieobecni na wyborach. Komunikat z badań nr 95/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Chmaj, M., & Skrzydło, W. (2005). System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Cwalina, W., & Koniak, P. (2007). Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. Psychologia Społeczna, 1(3), 23–41.
 • Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (21.05.2017).
 • Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State. New York: University Paperbacks.
 • Godlewski, T. (2005). Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Nohlen, D. (2004). Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Och, J., O frekwencji wyborczej jako elemencie urzeczywistniania demokracji. Ataneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, http://www.ateneum.edu.pl/assets/Dziekanat/ELEARNING/5b.doc (20.05.2017).
 • Panicz, U. (2011). Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji. Refleksje, 4, 107–23.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.pkw.gov.pl (15.05.2017).
 • Pierwsze głosowanie, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie (15.05.2017).
 • Pluta, K., & Wujec, B. (2017). Identyfikacja, postawy i motywy wyborcze elektoratu Pawła Kukiza. Wybory prezydenckie 2015, w druku.
 • Śleszyński, P. (2003). Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).
 • Wiechowska, M. (2010). Głosowanie negatywne w wyborach prezydenckich. W: T. Mołdawa, & J. Szymanek (red.). Instytucja prezydenta: zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa: Wyd. Elipsa.
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015. http://pkw.gov.pl/313_Wybory_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej (15.05.2017).
 • Zuba, K. (2012). Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7586f01c-42e2-46a1-916b-71f30a275a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.