PL EN


2017 | 17 | 95-108
Article title

Reforma węgierskiego systemu wyborczego a umocnienie pozycji Fidesz

Content
Title variants
EN
The reform of the Hungarian electoral system and the strengthening of Fidesz's position
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is about most important changes in Hungarian electoral system, which were made by reform came into force on 1 January 2012. The main reasons for these changes were willingness to: adapt the electoral rules into modern times, simplify the system and give members of the minorities some electoral facilitations. On the other hand the reform was used in political way by ruling coalition Fidesz-KDNP to strengthen itself. The charges of alleged gerrymandering negatively affect on perception of Hungarian democracy by international organizations.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Alberski, R. (2006). Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej. W: A. Antoszewski (red.). Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Álvarez-Rivera, M., Election Resources on the Internet: Elections to the Hungarian National Assembly - Results Lookup. www.electionresources.org/hu (18.03.2017).
 • Álvarez-Rivera, M., Election Resources on the Internet:Elections to the Hungarian National Assembly – April 11-25, 2010 General Election Map. http://www.electionresources.org/hu/maps.php?election=2010 (18.03.2017).
 • Antoszewski, A. (2012). System polityczny RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Benda, L. (2003). System partyjny Węgier. W: A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, & J. Sroka (red.). Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Freedom in the World 2016 – Hungary. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/hungary (1.04.2017)
 • Góralczyk, B. (2000). Węgierski Pakiet. Warszawa: Wydawnictwo Familia.
 • Király A. (2014). A Fidesz tíz legnagyobb térképrajzolós bravúrja. https://444.hu/2014/03/10/a-tiz-legelszabottabb-valasztokerulet (1.04.2017)
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report. Hungary: Parliamentary Election. www.osce.org/odihr/elections/116757?download=true (1.04.2017)
 • Renwick, A. (2011). Hungary’s New Electoral Law, Part 1: The Basics. http://blogs.reading.ac.uk/readingpolitics/2011/12/25/hungary%e2%80%99s-new-electoral-law-part-1-the-basics (13.03.2017)
 • Result on the Single member Constituencies 2010. http://www.valasztas.hu/en/parval2010/298/298_0_index.html (1.04.2017)
 • Results in single-member constituencies 2014. http://www.valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (1.04.2017)
 • Sari, M. (2013). Przebieg reform wyborczych (2012). W: G. Górny (red.). Węgry co tam się Dzieje. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.
 • Sokala, A., Michalak, B., & Uziębło, P. (2013). Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA.
 • Sula, P. (2005). System partyjny Republiki Węgierskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sula, P. (2010). Mniejszość węgierska w stosunkach słowacko-węgierskich po 1989 roku. W: E. Pałka (red.). Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Arboretum”.
 • Wiszniowski, R. (1998). Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. W: A. Antoszewski, & R. Herbut (red.). Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Żukiewicz, P. (2014). System wyborczy Republiki Węgier - rzeczywiście mieszany?. http://zukiewicz.blogspot.com/2014/04/117-system-wyborczy-republiki-wegier.html (13.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-76c73423-893b-4b69-8180-9d238e5942c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.