PL EN


2018 | XX/4 |
Article title

Językowe przejawy naruszania zasad etyki dziennikarskiej (na przykładzie nagrody Złotego Goebbelsa)

Title variants
EN
Linguistic manifestations of violations of journalistic ethics (based on the Golden Goebbels Award)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst przedstawia wyniki analizy językowej materiałów zamieszczanych w profilu facebookowym „Nagroda Złotego Goebbelsa”. Autorzy przytaczanych i omawianych na tej podstronie serwisu społecznościowego wypowiedzi stosują różnego typu manipulacje, których celem jest kreowanie zamierzonego obrazu danego wydarzenia lub wizerunku wybranej osoby. Łamanie zasad etyki dziennikarskiej dokonuje się m.in. poprzez kłamstwa, wymianę składowych materiału (np. ścieżki dźwiękowej czy zdjęcia) oraz ujemnie wartościujące, nieuzasadnione merytorycznie porównania.
EN
This paper presents the results of a linguistic analysis of materials posted on the Golden Goebbels Award Facebook profile. The authors of the texts posted and discussed on this social media page use different types of manipulation to create the desired image of a given event or a person. Journalistic ethics is violated through lies, replacement of elements of the footage (such as the soundtrack or the photographs) and derogatory and factually unsubstantiated comparisons.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-779c6710-0695-497f-95d9-841f4fb077b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.