PL EN


2020 | 12 | 23 | 48-68
Article title

USA–ChRL: konflikt konieczny?

Content
Title variants
EN
The US – China: is the conflict necessary?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia problem ekspansjonizmu Chińskiej Republiki Ludowej i zagrożeń z tym związanych. Ekspansjonizm ChRL został zaprezentowany zarówno przez ukazanie jego skutków, jak i przyczyn. Przyczyny, głównie ideologiczne, stanowią bowiem istotny (a niejednokrotnie pomijany) element działania Chin na płaszczyźnie międzynarodowej. W kontekście gospodarczym chiński ekspansjonizm przejawia się w zdobywaniu, w tym przez naciski na zagraniczne przedsiębiorstwa, zagranicznego know-how. Opracowanie wskazuje również na problemy w tym zakresie w ujęciu bilateralnym (ChRL‒Stany Zjednoczone). Realizacja założeń ChRL doprowadziła do starcia handlowego między Chinami i USA, przy czym to starcie nie zostało jeszcze zakończone (mimo podpisania umowy handlowej zwanej Phase 1 Agreement lub Phase 1 Deal), a przyczyny bilateralnego konfliktu istnieją nadal. Może to doprowadzić do kolejnych starć między ChRL i USA. To z kolei może mieć wpływ na sytuację światową i doprowadzić nawet do nowej zimnej wojny, w której ZSRR zostanie zastąpiony przez ChRL.
EN
This study presents the issue of the expansion of the People’s Republic of China and the risks associated with it. Chinese expansionism is presented not only in the context of effects but also by showing its causes. The reasons, mainly ideological, are an important (and often overlooked) element of the China’s international activity. In the economic context, expansionism is manifested in the acquisition (including through pressure on foreign enterprises) of foreign know-how. The study also points out problems in bilateral relations (China‒US). The implementation of Chinese assumptions led to a trade dispute between these two countries nevertheless it has not ended yet despite the signing of a trade agreement called Phase 1 Agreement or Phase 1 Deal. The causes of bilateral conflict still exist and it may lead to further disputes between China and the US. This could affect the whole world even leading to the New Cold War in which the USSR will be replaced by China.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
48-68
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
 • doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego oraz praw człowieka
References
 • Allison G., Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną Pułapki Tukidydesa?, Bielsko-Biała 2018, Pascal.
 • Barron J., Amerikanskij szpion: największa kompromitacja KGB w historii, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2018, Wydawnictwo BELLONA.
 • Bartosiak J., Przeszłość jest prologiem, Warszawa 2019, Zona Zero.
 • Buchner W., Ład utracony. Szkice z historii myśli politycznej, Kraków 2017, Arcana.
 • Courtois S. i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, Prószyński i S-ka.
 • Czubiński A., Olszewski W., Historia powszechna 1939‒1997, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dargas-Draganik M., Chiński konstytucjonalizm – najnowsze zmiany w konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2018, nr 14, s. 53‒69.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2004, Znak.
 • Fukuyama F., Koniec historii i ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2017, Znak.
 • Gawroński J., Chińska Republika Ludowa wobec reformy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, „Forum Politologiczne” 2008, t. 8, s. 337‒365.
 • Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2014, Adam Marszałek.
 • Góralczyk Z., Komunistyczna Partia Chin a Stany Zjednoczone (lipiec 1921‒ czerwiec 1950), Warszawa 1981, PWN.
 • Filozofia marksistowska, J. Grudzień i in. (red.), Warszawa 1975, PWN.
 • Harari Y.N., Homo deus. Krótka historia jutra, tłum. M. Romanek, Kraków 2018, Wydawnictwo Literackie.
 • Kapuściński R., Gdyby cała Afryka…, Warszawa 2011, Agora.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie ‒ rozwój‒ rozkład, Londyn 1988, Aneks.
 • Kołodko G.W., Chińska transformacja ustrojowa: socjalizm czy kapitalizm? Tertium datur, „Ekonomista” 2018, nr 6, s. 633‒663.
 • Okrasa T., Polityka wewnętrzna ChRL jako czynnik w relacjach chińsko-indyjskich, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, t. 14, s. 137‒161.
 • Reginia-Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, tłum. B. Budrecka, L. Budrecki, Poznań 2006, Kurpisz.
 • Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, tłum. P. Kwiatkowski, Przeźmierowo 2007, Kurpisz.
 • Wiktor Z., Istota „chińskiego marksizmu” i „socjalizmu z chińską specyfiką”, „Nowa Krytyka” 2012, nr 29, s. 147‒173.
 • Żakowski K., Antyjapońskie oblicze nacjonalizmu chińskiego, w: Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, M. Pietrasiak (red.), Łódź 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 151‒177.
 • http://pl.china-embassy.org/pol/zt/a1/t1504523.htm [dostęp: 13 V 2020].
 • http://smp.edu.pl/marksizm-i-konfucjanizm-w-ideologii-komunistycznej-partii-chin/ [dostęp: 11 V 2020].
 • http://www.chiny.pl/artykul/141-zhongguo-chiny-nazwa-i-jej-pochodzenie-historyczne-nazwy-chin-to-gaszcz-ciekawostek-powiazanych-z-zawilymi-sciezkami-historii [dostęp: 11 V 2020].
 • https://edition.cnn.com/2019/06/02/asia/tiananmen-square-june-1989-intl/index.html [dostęp: 19 V 2020].
 • https://ekai.pl/w-chinach-nasila-sie-nacjonalizm/ [dostęp: 11 V 2020].
 • https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Panstwo-Srodka;3953961.html [dostęp: 11 V 2020].
 • https://fintek.pl/wladimir-putin-opanuje-ai-bedzie-rzadzil-swiatem/ [dostęp: 12 V 2020].
 • https://fundacjarepublikanska.org/koniecznosc-niezaleznosci-lekowej-panstwa/ [dostęp: 9 V 2020].
 • https://fundacjarepublikanska.org/spoleczenstwo-punktowe/ [dostęp: 12 V 2020].
 • https://histmag.org/Chinskie-reformy-Szalone-lata-osiemdziesiate-9551 [dostęp: 12 V 2020].
 • https://histmag.org/Czynnik-energetyczny-w-II-wojnie-swiatowej-11229 [dostęp: 12 V 2020].
 • https://histmag.org/Protesty-na-placu-Tiananmen-inny-4-czerwca-1989-roku-9567 [dostęp: 11 V 2020].
 • https://histmag.org/Rewolucja-Xinhai-i-upadek-chinskiego-cesarstwa-6864 [dostęp: 11 V 2020].
 • https://histmag.org/Walka-o-schede-po-Mao.-Deng-Xiaoping-i-poczatek-chinskich-reform-9534 [dostęp: 12 V 2020].
 • https://multimedia.scmp.com/widgets/vert_timeline/?id=tradewarannv [dostęp: 8 V 2020].
 • https://pism.pl/publikacje/XIX_zjazd_Komunistycznej_Partii_Chin__implikacje_dla_polityki_wewn_trznej_i_zagranicznej_ [dostęp: 12 V 2020].
 • https://theasiadialogue.com/2020/02/17/the-us-china-trade-war-will-there-be-a-phase-two/[dostęp: 9 V 2020].
 • https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/Economic_And_Trade_Agreement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf. [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.bbc.com/news/business-45899310 [dostęp: 8 V 2020].
 • https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-15/forced-or-not-why-u-s-says-china-steals-technology-quicktake [dostęp: 13 V 2020].
 • https://www.britannica.com/topic/communism/ [dostęp: 11 V 2020].
 • https://www.china-briefing.com/news/how-will-us-china-trade-war-end-3-scenarios/ [dostęp: 9 V 2020].
 • https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/ [dostęp: 8 V 2020].
 • https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html [dostęp: 7 V 2020].
 • https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/06/secretary-ross-announces-14-billion-zte-settlement-zte-board-management [dostęp: 8 V 2020].
 • https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/11/us-department-commerce-proposes-rule-securing-nations-information-and [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.forbes.com/sites/stratfor/2017/10/31/china-takes-an-expansionist-view-of-geopolitics/#2a9d2e966a52 [dostęp: 16 V 2020].
 • https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/china/china%20and%20the%20world%20inside%20the%20dynamics%20of%20a%20changing%20relationship/mgi-china-and-the-world-full-report-june-2019-vf.ashx [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-fukuyama-postpones-the-end-of--history [dostęp: 11 V 2020].
 • https://www.nytimes.com/2019/09/28/opinion/sunday/china-communist-party-confucianism-70-anniversary.html [dostęp: 14 V 2020].
 • https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/ [dostęp: 12 V 2020].
 • https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Szykuje-sie-wojna-Chiny-USA-Koronawirus-i-przemysl-moga-byc-bronia [dostęp: 9 V 2020].
 • https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/klasykipolityki/1777634,1,nowy-poczatek-historii.read [dostęp: 14 V 2020].
 • https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-sentiment-ex/exclusive-internal-chinese-report-warns-beijing-faces-tiananmen-like-global-backlash-over-virus-idUSKBN22G19C [dostęp: 9 V 2020].
 • https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-details-factbox/whats-in-the-us-china-phase-1-trade-deal-idUSKBN1ZE2IF [dostęp: 9 V 2020].
 • https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-timeline/timeline-key-dates-in-the-u-s-china-trade-war-idUSKBN1ZE1AA [dostęp: 8 V 2020].
 • https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/3032488/how-mao-zedong-built-his-cult-personality-new-frank-dikotter [dostęp: 11 V 2020].
 • https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/guomindang.htm [dostęp: 11 V 2020].
 • https://www.tygodnikprzeglad.pl/tajemnice-chin-sie-zdarzylo-smierci-mao/4/ [dostęp: 14 V 2020].
 • https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/How%20Chinese%20Companies%20Facilitate%20Tech%20Transfer%20from%20the%20US.pdf [dostęp: 23 V 2020].
 • https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/16/how-china-is-planning-use-coronavirus-crisis-its-advantage/ [dostęp: 16 V 2020].
 • https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/a-spreadsheet-of-those-in-hellhow-china-corralled-uighurs-into-concentration-camps/2020/02/28/4daeca4a-58c8-11ea-ab68-101ecfec2532_story.html [dostęp: 12 V 2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-784a43db-af48-4435-a2d0-4c85ab7b2b96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.