PL EN


2019 | 68 | 105-121
Article title

Wincentego Lutosławskiego religia narodu

Authors
Title variants
EN
Wincenty Lutosławski’s Religion of the Nation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wincenty Lutosławski stworzył koncepcję quasi-religijną narodu, którego członkowie są połączeni więzią o charakterze przypominającym zjednoczenie mistyczne. Prawdziwe narody są zdaniem filozofa tworzone przez Boga i ich liczba jest ograniczona. Dodać należy, że koncepcja Lutosławskiego była tworzona w sytuacji, gdy Polska była na ponad 100 lat wymazana z mapy świata. W celu umocnienia kondycji narodu Lutosławski postulował utworzenie Zakonu Kowali, którego celem miała być edukacja patriotyczna. Koncepcje głoszone przez filozofa (np. doktryna reinkarnacji) były odległe od zasad katolickiej ortodoksji.
EN
Wincenty Lutosławski created a quasi-religious concept of a nation whose members are connected by a bond reminiscent of mystical union. True nations, according to the philosopher, are created by God and their number is limited. It should be added that Lutosławski’s concept was created when Poland was erased from the world map for over 100 years. In order to strengthen the condition of the nation, Lutosławski called for the creation of the Blacksmith Order, whose aim was to be patriotic education. The concepts advocated by the philosopher (e.g., the doctrine of reincarnation) were far from the principles of Catholic orthodoxy.
Keywords
Year
Issue
68
Pages
105-121
Physical description
Contributors
author
References
 • Burkert W., Orfizm i misteria bakchiczne. Nowe świadectwa i stare problemy z interpretacją, przeł. Karolina Sekita, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia” 2011, nr 4.
 • Floryńska H., Problematyka filozoficzna neoromantyzmu i Młodej Polski, w: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, pod red. Andrzeja Walickiego, PWN, Warszawa 1983.
 • Głowacka-Sobiech E., Wychowanie ku „najwyższym” wartościom w działalności i programie „Eleusis” w okresie niewoli narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1–2.
 • Kłoczowski J.A., Profesor Henryk Elzenberg o religii i mistyce, „Znak – Idee” 1990, t. 3.
 • Lutosławski W., Filozofia narodowa, [odbitka z „Przeglądu Filozoficznego”] Warszawa 1934 [streszczone tłumaczenie wykładu wygłoszonego na kongresie w Pradze 7 IX 1934].
 • Lutosławski W., Filozofia narodowa polska, w: Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810–1946, pod red. Stanisława Pieroga, WFiS UW, Warszawa 1999.
 • Lutosławski W., Jeden łatwy żywot, Fundacja im. Wincentego Lutosławskiego, Kraków 1994.
 • Lutosławski W., La conscience nationale, La revue „Polonia”, Paris 1916.
 • Lutosławski W., La philosophie peut-elle être nationale?, [b. m.] 1934.
 • Lutosławski W., L’extase mystique, Hermann, Paris 1937 [Travaux du IX Congrès International de Philosophie – Extrait].
 • Lutosławski W., Nieśmiertelność duszy. Zarys metafizyki polskiej, Arct, Warszawa 1925.
 • Lutosławski W., Potrzeba Kuźnicy, Księgarnia i Drukarnia Katolicka, Katowice 1933.
 • Lutosławski W., Zakon kowali, Drukarnia Anczyca, Kraków 1914.
 • Adam Mickiewicz, Widzenie, w: tegoż, Dzieła, t. I, „Czytelnik”, Warszawa 1955.
 • Mróz T., „Metafizyka” Wincentego Lutosławskiego, w: W. Lutosławski. Metafizyka, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2004.
 • Mróz T., Wincenty Lutosławski (1863–1954). Jestem obywatelem utopii, PAU, Kraków 2008.
 • Podgórska T., Stowarzyszenie patriotyczno-religijne „Eleusis” w latach 1902–1914, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Lublin 1999.
 • Świerzowska A., Esoteric Influences in Wincenty Lutosławski’s Programme of National Improvement. Prolegomena, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, No. 13(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-79a6356a-cb69-494f-8927-dd16ea3220a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.