PL EN


Journal
2018 | 44 | 2 | 215-226
Article title

On some conceptual pitfalls of the teaching of values in the age of relativism

Authors
Content
Title variants
PL
O niektórych konceptualnych pułapkach nauczania wartości w epoce relatywizmu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The text deals with the question about the extent to which the concept of value and the value orientation in the contemporary pedagogical thought corresponds with philosophical and ideal intentions. The question is how reality approaches the ideal and what meaning this has for man. The aim of the text is to draw attention to the need to clarify the vocabulary which is used in the theory and practice of teaching of values in the era of deepening relativism.
PL
Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, do jakiego stopnia koncepcja wartości i zorientowania na wartości we współczesnej myśli pedagogicznej koresponduje z intencją filozoficzną i idealną. Jak realność ma się do ideału i jakie to ma znaczenie dla człowieka. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę doprecyzowania terminologii, której używa się w teorii i w praktyce nauczania wartości w erze pogłębiającego się relatywizmu.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2
Pages
215-226
Physical description
Contributors
  • Charles University Prague
References
  • Binet L. (2017), Sedma funkce jazyka (La septieme fonction du langage), Argo. Praha.
  • Liessmann K. P. (2009), Teorie nevzdělanosti (Theorie der Halbbildung), Academia, Praha.
  • Marcel G. (1977), Position et approches concretes du mystere ontologique. In G. Marcel interroge par Pierre Boutang, J. M. Place.
  • Nietzsche F. (2003), Mimo dobro a zlo (Jenseits von Gut und Bose), Aurora, Praha.
  • Nietzsche F. (2010), Lidske, přiliš lidske (Menschliches, Alllzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister), OIKOYMENH, Praha.
  • Patočka J. (2004), Myšlenka vzdělanosti a jeji dnešni aktualnost. In Sebrane spisy IV. Uměni a čas I, OIKOYMENH, Praha.
  • Popkin R. (1979), The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza, University of California Press.
  • Whitehead A. N. (1970), Nesmrtelnost (Immortality). In Matematika a dobro a jine eseje, MF, Praha.
  • Svoboda K., (ed.) (1944), Zlomky předsokratovskych myslitelů (Presocratic Fragments). Praha: Česka akademie věd a uměni.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7e027c86-8f60-49c9-b3f1-1db26f60686a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.