PL EN


2019 | 14 | 393-416
Article title

Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii

Authors
Content
Title variants
EN
Vladislav Andreyevich Zolotaryov (1942–1975) – an outline biography
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie postaci wybitnego rosyjskiego kompozytora i bajanisty Władysława Zołotariowa. Tragicznie zmarły w wieku zaledwie 33 lat twórca był postacią wyjątkową. Był wielkim nowatorem, który zmienił oblicze akordeonu, wykorzystując ten instrument do granic jego możliwości technicznych i brzmieniowych. Nowy, orkiestrowy wręcz sposób traktowania akordeonu, jaki został przez niego zapoczątkowany w latach 70. XX wieku, nie tylko wywarł olbrzymi wpływ na twórczości młodego pokolenia kompozytorów, jak: Aleksander Naga- jew, Władimir Zubicki czy Wiaczesław Siemionow, ale także został zauważony i doceniony przez wybitną i uznaną już w tym czasie kompozytorkę Zofię Gubajdulinę. O ile jednak twórczość Zołotariowa jest przez dzisiejszych akordeonistów powszechnie znana i doceniana, o tyle jego biografia wciąż kryje wiele nierozwianych dotąd tajemnic i wątpliwości dotyczących przyczyn jego śmierci. Ze względu na brak polskojęzycznych opracowań tematu biografia kompozytora jest warta przybliżenia. Zebrane informacje dotyczące szczegółów z życia kompozytora, a także opinie osób z nim związanych mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanej osobowości twórcy. Nowatorska twórczość Zołotariowa pomimo niezliczonych interpretacji jest nadal interesująca nie tylko dla wykonawców. Stanowi ona wciąż istotną determinantę dla kolejnych kompozytorów muzyki akordeonowej. Kompozycje Zołotariowa, takie jak: Suita kameralna, Partita nr 1, Sonata nr 2, czy zbiory miniatur zawarte w Suitach dziecięcych – na trwałe wpisały się do repertuaru współczesnych wy- konawców. Jego opus magnum – Sonata nr 3 – to do dziś jedno z najważniejszych dzieł w literaturze akordeonowej.
EN
The purpose of this paper is to acquaint the reader with the personage of an outstanding Russian composer and bayanist Vladislav Zolotaryov. Tragically deceased at the age of only 33, the artist was an exceptional figure. He was a great innovator who changed the face of the accordion, using this instrument to the limit of its technical and sound possibilities. The novel and almost orchestral method of treating the accordion, which he initiated in the 1970s, not only had a tremendous impact on the work of the young generation of composers, such as: Aleksander Nagayev, Vladimir Zubicki and Viacheslav Siemionov, but was also noticed and appreciated by the eminent and already rec- ognized composer Zofia Gubaydulina. Yet, while Zolotaryov’s output is widely known and appre- ciated by the present-day accordionists, his life still hides many unresolved secrets and doubts about the causes of his death. In the absence of any Polish language studies on the subject, the composer's biography is well worth a closer look. The information collected about the details of the composer’s life, as well as the opinions of people connected with him, may help to understand the composer's complicated personality. Zolotaryov’s innovative oeuvre, despite innumerable interpretations, is invariably interesting not only for the performers. It is still an important determinant for other com- posers of accordion music. Zolotaryov’s compositions, such as: Suita kameralna (en. Chamber Suite) Partita No. 1, Sonata No. 2, or collections of miniatures included in Suity dziecięce (en. Children’s Suites) have permanently entered the repertoire of contemporary performers. His mag- num opus – Sonata No. 3 – is still one of the most important musical pieces in accordion literature. The source of this article are the letters and diaries written by V.Zolotaryov and the composer's biography by Inna Klause , as well as memoirs by Nikolai Liesnoy , Vitaly Szentalinsky and Fridrich Lips
Year
Issue
14
Pages
393-416
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
References
  • Вл. Золотарев – Ф. Липсу, Магадан, 24.04.1971, [in:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, pp. 97–98. [Vl. Zolotarev – F. Lipsu, Magadan,
  • Вл. Золотарев – Ю. Яастребову, Усурийск, 4.09.1966, [in:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална
  • книга – Богдан, Тернополь 2010, с. 62–63. [ 04.09.1966, pp. 62–63].
  • Вл. Золотарев – Вл. Большанину, Шаликово, 7.01.1975, [in:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, p. 93. [ Šal- 7.01.1975,
  • Золотарев Владислав, Дневники, [в:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, pp. 189–273. [ pp. 189–273].
  • Studies Klause Inna, Das Leben des Komponisten Vladislav Andreevič Zolotarëv, Books on Demand, Norderstedt 2005.
  • Лесной Николай Александрович, О Владиславе Золотареве, [in:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, pp. 10–20. [ pp.10–20].
  • Липс Фридрих, Кажется, ето было вчера..., [in:] Владислав Золотарев.
  • Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, pp. 21–23. [in:] 21–23]. Шенталинский Виталий, Владислав Золотарев: жизнь и судба, [in:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович,
  • Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, pp. 34–54. [ pp. 34–54]. Website www.vzinfo.com, [access on 25.07.2009]. rovič, Navčalna kniga – Bogdan, Ternopol 2010 sost.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545-3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7f76e8fa-f089-48fe-81c1-88f44e4a6dfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.