PL EN


2012 | 4 | 93-97
Article title

Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection

Content
Title variants
PL
Kluczowe zagadnienia wyższego wykształcenia na kierunkach Obrona Cywilna i Ochrona Mienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The definition of law enforcement in the context of international comparison is not unequivocal. It shows variegation, accordingly it is difficult to emphasize the civil security and property protection’s components. During the confirmation of law enforcement there was an easy to define and still active phenomenon which created the following two types of groups: the classical continental and the British models. In Hungary these days we aspire to firm the civil law enforcement by our traditions. The EU defined common defence policy (3rd Pillar) that was modified by the Strategy of Lisbon on the grounds of subsidiarity. It also supports various organizational models. Different forms of trainings can be experienced. There are virtual colleges, such as the European Security and Defence College and Common Security and Defence Policy which cover exclusively principles and conferences. A modern approach is the one in Krakow, the Education for Defence and Security. In Hungary, the definition of law enforcement concerns a specific field of public administration. The aim is to train civil professionals who meet the civil security systems of the member countries with that of the norms of the Union. In regional contribution they are able to make a good use of their knowledge. They also need to be able to promote the nationalization of law enforcement.
PL
Pojęcie ochrony porządku publicznego w kontekście międzynarodowych porównań nie ma jednoznacznej definicji. Różnorodność napotykanych definicji sprawia, że trudno jest uwypuklić elementy bezpieczeństwa cywilnego i ochrony własności. Podczas tworzenia się koncepcji ochrony porządku publicznego mieliśmy do czynienia z łatwym do zdefiniowania i nadal aktywnym zjawiskiem, które doprowadziło do powstania dwóch odrębnych typów: klasycznego modelu kontynentalnego oraz modelu brytyjskiego. Obecnie na Węgrzech aspiruje się do tego, aby kształtować pojęcie ochrony porządku publicznego zgodnie z własnymi tradycjami. Unia Europejska zaproponowała definicję wspólnej polityki obronnej (trzeci filar), która została następnie zmodyfikowana na mocy Strategii Lizbońskiej, uwzględniając zasadę subsydiarności. Wspierane są rozmaite modele organizacyjne. Dostępne są też różne formy szkolenia. Istnieją wirtualne instytucje, takie jak Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony czy Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, które zajmują się wyłącznie formułowaniem zasad i organizowaniem konferencji. Nowoczesne podejście daje się zaobserwować w Krakowie, pod postacią Edukacji dla Obronności i Bezpieczeństwa. Na Węgrzech definicja ochrony porządku publicznego dotyczy konkretnego obszaru administracji publicznej. Celem jest wyszkolenie zawodowych funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, którzy będą potrafili pogodzić normy systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw członkowskich z normami unijnymi. Powinny to być osoby, które dobrze wykorzystają swoją wiedzę na poziomie działalności regionalnej. Ważna jest również umiejętność wypromowania upaństwowienia ochrony porządku publicznego.
Keywords
Contributors
  • University of Debrecen
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7ff3cae2-617a-4934-a8f7-f6fee12ff7c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.