PL EN


2011 | 4 | 71-79
Article title

Komunikacja ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa publicznego

Authors
Content
Title variants
EN
Communication with society in the field of public safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje, w których działalność wpisane jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, powinny w swojej strategii dbać o otoczenie i komunikację z nim, ponieważ w tym obszarze odbywa się nie tylko budowanie wizerunku organizacji i jej reputacji, ale także relacje z społeczeństwem wpływające na ostateczny kształt tych organizacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Badając ten obszar, należy zwrócić uwagę na kwestie związane z PR, z marketingiem i na analizę informacji z mediów, które mają wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym oraz na postawy społeczne.
EN
Organizations whose main activity is public safety should in their strategy care about their surroundings, relations with surroundings, because in this field building the image of the organization and its reputation as well as relations with the society influence the ultimate shape of these organizations in the public safety field. Studying this field we should pay attention to issues associated with PR, marketing and the analysis of the information from the media, which have impact on shaping the image of organizations dealing with the public safety and social attitudes.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-80d381c1-1d34-40a9-ad98-72f35cbd408e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.