PL EN


2019 | 4 | 97-112
Article title

Wiedza nastolatek i ich matek na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz szczepionek przeciwko wirusowi HPV

Content
Title variants
EN
Knowledge of adolescent girls and their mothers on the prevention of cervical cancer and HPV (human papilloma virus) vaccines
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Introduction: Infection with high-oncogenic types of HPV is associated with the development of cervical cancer in 70-80%. Primary prevention of cervical cancer is based on education and vaccination of girls aged 11-12 before sexual initiation (PTG recommendations). HPV vaccination is not obligatory. The aim of the study is to investigate why mothers do not decide to vaccinate their daughters with HPV vaccine. Material and methods: The research group consisted of female students of two secondary schools in Tarnobrzeg and their mothers. An author’s questionnaire was used as a research method. Results: In the study group, both mothers and daughters have knowledge about the cy- tological examination, the relationship between HPV infection and the development of cervical cancer, women know the way of HPV infection. However, the knowledge of mothers about HPV vaccination is insufficient, the women surveyed do not know the vaccines, they do not know when to vaccinate their daughters and they are afraid of the side effects of vaccination.
PL
Wprowadzenie: Zakażenie wysokoonkogennymi typami wirusa HPV jest w 70-80% związane z rozwojem raka szyjki macicy. Profilaktyka pierwotna tego rodzaju raka polega na edukacji i szczepieniu dziewcząt w wieku 11-12 lat, przed rozpoczęciem przez nie inicjacji seksualnej (zalecenia PTG). Szczepienie przeciwko wirusowi HPV nie jest jednak obowiązkowe. Celem pracy jest zbadanie wiedzy kobiet i ich córek na temat profilaktyki raka szyjki macicy, w tym: badań cytologicznych, możliwości zakażenia wirusem HPV oraz szczepionek przeciwko wirusowi. Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiły uczennice dwóch szkół średnich w Tarnobrzegu i ich matki. Jako metodę badawczą zastosowano autorski kwestionariusz. Wyniki: Otrzymano 105 prawidłowo wypełnionych ankiet od córek i 46 od matek. Matki najczęściej wykonują badanie cytologiczne raz na rok (50%) i prawidłowo określają czas odpowiedni na jego wykonanie (54,3%). Wraz z córkami posiadają wiedzę o badaniu oraz znają związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a rakiem szyjki macicy. Obie grupy określają się jako zwolenniczki szczepień (matki 60,8%; córki 80%), jednak w grupie matek tylko 8,6% kobiet zaszczepiło swoje córki, natomiast 59% córek chciałoby się zaszczepić. Wnioski: Zarówno matki, jak i córki posiadają wiedzę na temat badania cytologicznego, związku pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a rozwojem raka szyjki macicy oraz znają drogę zakażenia wirusem. Natomiast wiedza matek na temat szczepień przeciwko wirusowi HPV jest niewystarczająca - badane kobiety nie znają szczepionek, nie wiedzą kiedy zaszczepić swoje córki i obawiają się skutków ubocznych szczepień.
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-80dff78c-6b5a-4af8-8ff2-97afb0fa5dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.