PL EN


2017 | 1(20) | 141-158
Article title

Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy

Authors
Content
Title variants
EN
Football hooliganism – old Hydra, new heads
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przestępczość stadionowa/chuligaństwo stadionowe jest zjawiskiem globalnym, nie nowym i dobrze znanym. Artykuł stanowi publikację przeglądową, która porządkuje dotychczasowe wyniki badań w tej materii, konfrontując je z wnioskami autora. Tekst podkreśla historię omawianego zjawiska oraz jego ewolucję w czasach najnowszych. Akcent położony został także na złożoność społeczno-psychologicznego wymiaru chuligaństwa stadionowego. Konkluzją artykułu jest ciągła zmienność zjawiska otwierająca nowe płaszczyzny badań dla kryminologii, socjologii oraz psychologii.
EN
Football hooliganism is a global, well known phenomenon. Th is article orders most of publicated research upon given matter confronting it with author’s conclusions. The text contains the historical part which clarifies what football hooliganism used to be and how it evolved in the present times. The author emphasises the complexity of social as well as psychological motives of football hooliganism, spectators violence or sports related violence. The conclusion of this paper states that this phenomenon still evolves creating new research areas for criminology, sociology and psychology.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-818dbba7-0f80-4db3-bebb-e7096391a8c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.