PL EN


Journal
2018 | 44 | 2 | 119-128
Article title

Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach

Authors
Content
Title variants
EN
University as a space for living among ideas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka punktem wyjścia rozważań czyni zmiany w zakresie oczekiwań wobec uniwersytetów. Zwraca uwagę na dominację takich oczekiwań, jak: efektywność, konkurencyjność, urynkowienie, a także ich konsekwencję – mierzalność. Nawiązując do gadamerowskiej diagnozy kryzysu uniwersytetu podkreśla jedną z przyczyn kryzysu, to jest brak życia w ideach. W zastąpieniu troski o to, by działać według zasad: szybko, dużo i tanio, troską o rozwoj idei upatruje możliwość przezwyciężenia kryzysu uniwersytetu.
EN
The author takes the changes in expectations towards universities as a starting point for the article. She indicates the dominance of such expectations as: effectiveness, competitiveness, marketization, and their consequence – measurability. Referring to Gadamer’s diagnose of the crisis of universities, the author regards the lack of living among ideas to be its cause. Concern for the development of ideas (and not for quick, abundant and cheap action) might be a way of overcoming this crisis.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2
Pages
119-128
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adorno T. W. (1990), Teoria kształcenia połowicznego, [w:] Filozofia współczesna, t. 2., red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Bocheński J. (1993), Sens życia i inne eseje, Oficyna Wydawnicza „Dajwor”, Kraków.
 • Brzeziński J. (1994), Rozważania o uniwersytecie, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Derrida J. (2015), Uniwersytet bezwarunkowy, tłum. K. M. Jaksender, Wydawnictwo Eperon-Ostrogi, Krakow.
 • Furedi F. (2004), Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tłum. K. Makaruk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Gadamer H.-G. (2008), Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Havel V. (2015), Przedmowa, [w:] T. Sedlaček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, tłum. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Heller M. (2012), Śmierć uniwersytetów, „Tygodnik Powszechny”, nr 28.
 • Hessen S. (1997), Podstawy pedagogiki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,Warszawa.
 • Horkheimer M. (2011), Odpowiedzialność i studia, tłum. H. Walentynowicz, „Kronos”, nr 2.
 • Jaspers K. (2017), Idea uniwersytetu, tłum., W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Kowalska E. M. (2006), Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kwiek M. (2018), Ustawa 2.0 a mierzalność i porównywalność osiągnięć naukowych, „Nauka”, nr 1.
 • Nalaskowski A. (2015), Pedagogiczne zwierzątko. Fenomen niewiedzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Przybysz P. (2006), Mozg i jego umysły, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Readins B. (2017), Uniwersytet w ruinie, tłum. S. Stecko, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Scheler M. (1987), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak i A. Węgrzecki, PWN, Warszawa.
 • Szkudlarek T. (2012), Robotnicy wiedzy i edukacja akademicka, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wendland M. (2011), Konstruktywizm komunikacyjny, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Zacher L. (1999), Intelektualizacja nauczania jako wyzwanie XXI wieku, [w:] Systemy wartościowania wiedzy, Materiały z konferencji Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, Rzeszów, 17-18 września 1999 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8193f68b-dca9-48ee-b367-e089855d60c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.