Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3 | 19-26

Article title

Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym – europejskie standardy prawne

Content

Title variants

EN
Security assurance during international football matches – European legal standards

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy rozpatrują zagadnienia europejskich rozwiązań prawnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez sportowych o charakterze ponadnarodowym, uwzględniając ogólne uregulowania prawne Unii Europejskiej oraz Układu z Schengen. Z punktu widzenia tytułowej problematyki autorzy szczegółowo odnoszą się do instrumentu prawnego UE, jakim jest Wspólne działanie z dnia 26 maja 1997 roku przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące współpracy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, oraz Konwencji z 1985 roku zawierającej uregulowania dotyczące bezpośrednio imprez sportowych.
EN
The authors analyse the issues of European legal solutions concerning the security assurance during international sporting events, taking into consideration the general legal regulations of the European Union and the Schengen Agreement. From the point of the issue specified in the title, the authors relate in detail to the legal EU instrument, that is to the Common Action from 26 May 1997 accepted by the Council on the basis of Section K.3 of the European Union Treaty, concerning the cooperation in the scope of public order and security, and the 1985 Convention including regulations directly concerning sporting events.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

19-26

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-8232c72b-0e88-4f83-96b0-e380415a6e5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.