PL EN


2013 | 1 | 33-44
Article title

Usprawnianie zarządzania wiedzą o społecznych zagrożeniach w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Improving the Management of the Awareness of Public Menace in the Development of School Security Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie wiedzą jest strategią i zarazem narzędziem, które szkoły mogą wykorzystywać w celu usprawniania swoich działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych ukierunkowanych na bezpieczeństwo. W artykule wyeksponowano znaczenie zarządzania wiedzą w przedsięwzięciach związanych z budowaniem sprawnych partnerskich zespołów jako podmiotów szkolnego systemu bezpieczeństwa, opierających swoje działania na społeczno kulturowym kapitale bezpieczeństwa. Omówiono procesy i czynniki determinujące rozwój społecznego kapitału bezpieczeństwa i podkreślono jego znaczenie dla efektywnego zespołowego uczenia się i działania. Zaproponowano podejście metodyczne związane z zespołowym uczeniem się ukierunkowanym na tworzenie skutecznych praktyk, adekwatnych w wymagań zagrażających sytuacji. W oparciu o te sugestie przedstawiono koncepcję szkolnego systemu bezpieczeństwa ujmując szkolny system bezpieczeństwa w perspektywach: funkcjonalnej i procesowej.
EN
Knowledge management is a strategy and also an instrument that schools are able to use in order to improve their educational, preventive and protective securityoriented efforts. The article features the importance of knowledge management in ventures connected with forming efficient teams as part of school security system that base their efforts on sociocultural capital of security. The processes and factors that determine the development of the social capital of security have been considered and its importance for effective group learning and cooperation has been emphasized. The authors suggest a methodical approach connected with group learning aiming at creating effective practices adequate to the circumstances of a menacing situation. Based on these suggestions, the concept of school security system has been presented conceiving its functional and theoretical aspects.
Keywords
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8393b9a5-c16f-4eab-8545-fc2d5fdbbead
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.