PL EN


Journal
2018 | 44 | 2 | 166-176
Article title

Cooperation between academic workers: deontological considerations in the aspect of Poland

Content
Title variants
PL
Kwestia współpracy między pracownikami akademickimi: rozważania deontologiczne w aspekcie polskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author focused on deontological considerations regarding the cooperation between academic workers in the reality of Polish universities. In view of the possible irregularities that threaten this cooperation, it was investigated what solutions to this issue are offered by the ethical codes of universities, but also how this problem is perceived by students, who tend to be critical and keen observers. As far as the codification of norms regarding the issue in question is concerned, the situation in the Polish academic environment is not bad. It seems that the problem has been noticed. However, when those documents are regarded not so much as a collection of written as of actually recognized values, then the quoted student remarks would prove that further work of qualitative and quantitative character needs to be done in this respect. One obvious conclusion is drawn from the conducted analyses. Undermining the authority of one academic worker by another –especially, in the eyes of students – results not only in weakening the authority of the humiliated person, but mainly of the humiliating individual. Moreover, it vitiates the authority of academic workers in general.
PL
Autor przeprowadził rozważania deontologiczne dotyczące współpracy między pracownikami akademickimi w realiach polskich uczelni. W obliczu potencjalnych nieprawidłowości, na jakie narażona jest ta współpraca, przyjrzano się, jaką odpowiedź przynoszą w tym względzie uczelniane kodeksy etyczne, ale i jak ten problem jest percypowany przez studentów, którzy bywają krytycznymi i spostrzegawczymi obserwatorami. Jeśli chodzi o kodyfikację norm dotyczących interesującego nas zagadnienia, nie jest w polskim środowisku akademickim źle. Wydaje się, że problem został dostrzeżony. Gdy jednak spojrzeć na owe dokumenty jako na zbiór nie tyle spisanych, co faktycznie uznawanych wartości, wówczas przytoczone uwagi studentów świadczyłyby, że jest w tym względzie jeszcze praca do wykonania, co wypadałoby pogłębić w badaniach o charakterze ilościowo-jakościowym. Jeden jasny wniosek wynika z przeprowadzonych analiz. Otóż obniżanie autorytetu jednego pracownika akademickiego przez drugiego, zwłaszcza na oczach studentów, skutkuje nie tyle podważeniem autorytetu osoby poniżanej, co przede wszystkim osoby poniżającej, ponadto przyczynia się do nadwyrężenia autorytetu uczonego jako takiego.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2
Pages
166-176
Physical description
Contributors
 • The University of Rzeszów
References
 • Akademicki kodeks etyczny Akademii Górniczo-Hutniczej (2003), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
 • Akademicki kodeks etyczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (2003), Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Akademicki kodeks etyczny Politechniki Śląskiej (2004), Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Akademicki kodeks wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 roku (2003), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Filipiak J. (2013), Uczelnie marnują dotacje, interviewed by S. Czubkowska, “Dziennik Gazeta Prawna”, no. 212, p. A10.
 • Hołdyńska E. (2014), Rodziny wciąż rządzą uczelniami, “Rzeczpospolita”, no. 8, p. A8.
 • Kodeks etyczny Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (2009), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Kodeks etyki nauczyciela akademickiego (2016), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz.
 • Kodeks etyki nauczyciela akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku (2011), Akademia Pomorska, Słupsk.
 • Kodeks etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego (2007), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kodeks etyki nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie (2013), Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Olsztyn.
 • Kodeks etyki pracownika naukowego (2017), Komisja ds. Etyki w Nauce PAN, Warszawa.
 • Kodeks etyki pracowników Politechniki Wrocławskiej (2016), Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Kodeks etyki studenta i pracownika Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (2017),Wyższa Szkoła Biznesu, Piła.
 • Kodeks etyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2017), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin.
 • Michalczyk J. (2004), Zamknięte “oczy świata”, “Forum Akademickie”, no. 2, p. 39.
 • Nowakowski P. T. (2007), Trabajo del profesorado universitario segun lo evaluan los estudiantes, “Educacăo”, vol. 30, no. 3(63), pp. 547-56.
 • Nowakowski P. T. (2008), Etyczne aspekty przeprowadzania kolokwiów i egzaminów, “Nauczyciel i Szkoła”, no. 1/2 (38/39), pp. 77-84.
 • Nowakowski P. T. (2009), Aspectos eticos en la verificacion de los conocimientos de los estudiantes. El contexto polaco, “Yachay”, vol. 26, no. 50, pp. 103-12.
 • Nowakowski P. T. (2010), The academic as knowledge purveyor: deontological considerations, “International Journal of Arts & Sciences”, no. 3(8), pp. 487-95.
 • Rewera M. (2011), List do redakcji, “Studia Socjologiczne”, no. 4(203), pp. 209-12.
 • Szadkowski K. (2015), Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • (wap) (2008), Profesor obraził profesora. Finał konfliktu pomiędzy naukowcami UMK, “Nowości: gazeta Pomorza i Kujaw”, no. 37, p. 3.
 • Wieczorek J. (2009), Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim, Niezależne Forum Akademickie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8396127b-7f69-4c14-93ad-e5a5cc25e3f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.