PL EN


2019 | 9 | 1-2 | 109-117
Article title

Refleksje nad „Przysięgą i przykazaniem Hipokratesowym” Władysława Szenajcha

Content
Title variants
EN
Reflections on the “Hippocratic Oath and Commandment” by Władysław Szenajch
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy przedstawiają z perspektywy długoletniej praktyki lekarskiej poglądy Władysława Szenajcha (1879-1964), pediatry, filozofa medycyny i społecznika, na powinności etyczne lekarza. W artykule znajduje się biogram Stanisława Obrębowskiego.
EN
Authors present the views of Władysław Szenajch (1879-1964), a pediatrician, medicine philosopher and social-worker, on the ethical duties of a doctor from the perspective of many years of medical practice. The article contains a short biography of Stanisław Obrębowski.
Year
Volume
9
Issue
1-2
Pages
109-117
Physical description
Dates
published
2020-01-15
printed
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
References
 • Barański J., Cnoty lekarza w polskiej lekarskiej myśli filozoficznomoralnej, „Medycyna Nowożytna” 2019, z. 1.
 • Gawrychowski S., Władysław Biegański: lekarz i filozof, Kraków 1980.
 • Kapuścik J., Władysław Matlakowski: lekarz – pisarz – uczony, Warszawa 1995.
 • Lejmbach Z. (red.), Władysław Szenajch: życie i praca, Warszawa 1976.
 • Meissner R., Słomko Z., Pisarski T., Rektor Wszechnicy Piastowskiej: szkice do portretu Heliodora Święcickiego (1854-1923), Poznań 1987.
 • Podgórska-Klawe Z. (red.), Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, Warszawa 2010.
 • Rutkowski T. P., Józef Polikarp Brudziński (1874-1917), Warszawa 2017.
 • Szczucki W., Propedeutyka do nauk medycyny, Warszawa 1825.
 • Szenajch W., Przysięga i przykazanie hipokratesowe, Warszawa 1931.
 • Śniadecki J., Teorya jestestw organicznych, Wilno 1804.
 • Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci, Wilno 1805.
 • Święcicki H., O estetyce w medycynie, 1911. Wrzosek A., Jędrzej Śniadecki: Życiorys i rozbiór pism, t. 1, Kraków 1910.
 • Wrzosek A., Jędrzej Śniadecki: Życiorys i spis jego prac, Poznań 1923.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-83bf32b7-3481-4b19-a84f-5c75fb6c72c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.