PL EN


Journal
2019 | 23 | 4(58) | 23-41
Article title

Kunegunda Siwiec ze Stryszawy: osoba i przesłanie

Content
Title variants
EN
Kunegunda Siwiec from Stryszawa: a person and a message
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ciągle wzrastające zainteresowanie Kunegundą Siwiec (1876–1955), świecką karmelitanką objętą procesem kanonicznym zmierzającym do wyniesienia jej na ołtarze, postuluje poznanie jej osoby i przesłania. Ta prosta wiejska, niepiśmienna kobieta, zaangażowana w życie modlitwy i apostolstwo, zatroskana o autentyczne życie religijne w rodzinach, była odbiorczynią Nadprzyrodzonych oświeceń, tj. rozmów wewnętrznych z Chrystusem, Jego Matką i niektórymi świętymi, jakie spisał jej spowiednik, ks. Bronisław Bartkowski. Nie chełpiąc się tymi duchowymi doświadczeniami, ale żyjąc cnotliwie, doświadczyła długoletniej obłożnej i bolesnej choroby, stając się przykładem pogodnego znoszenia cierpienia, przeżywanego w duchu paschalnym i ofiarowanego za zbawienie bliźnich.
EN
Constantly growing interest of Kunegunda Siwiec (1876–1955), a secular Carmelite, being under the canonical process, aiming to elevate her to the altars, postulates to know her and her messages. This simple rural, illiterate woman, engaged in the life of prayer and apostolate, concerned about the authentic religious life in the families, was the recipient of the Supernatural Enlightenment, e.g. internal conversations with Christ, His Mother and some Saints, was written down by her confessor, Fr. Bronisław Bartkowski. She did not boast about these spiritual experiences, but lived virtuous life experiencing a bedridden long–time painful disease, becoming an example of the cheerfully enduring suffering and lived in the Paschal Spirit sacrificing herself for the salvation of others.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
23-41
Physical description
Contributors
 • Papieski Wydział Teologiczny „Teresianum” w Rzymie
References
 • Adamska J. I., Dlaczego właśnie Kundusia z Siwcówki, Tczew–Pelplin 1998.
 • Donajska R., Żyć Ewangelią. Biografia ks. Bronisława Bartkowskiego, spowiednika Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec, Kraków 2014.
 • Gogola J. W., Doświadczenie mistyczne Kundusi Siwiec, w: J. W. Gogola, Mistyka i mistycy Karmelu, Kraków 2007, s. 379–391.
 • Górnik S., Doświadczenie mistyczne Rozalii Celak i Kunegundy Siwiec. Przesłanie dotyczące przyszłości Polski i świata, Lublin 2006.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Città del Vaticano 2003.
 • Kalniuk T., A folk mystic – Cunegonde Siwiec from Stryszawa, http://kundusia.pl/sites/default/files/A_folk_mystic–Cunegonde_Siwiec_from_Stryszawa.pdf (4.01.2019).
 • Kucharski B., Miejsce Bożego Miłosierdzia i Odpoczynku – Kunegunda Siwiec (1876–1955), w: B. Kucharski, Kobiety Bożego Miłosierdzia, Kraków 2007, s. 125–137.
 • Łączkowska A., Eklezjalny wymiar posłannictwa Kunegundy Siwiec, Poznań 2008.
 • Marsili A., Siwiec Cunegonda, serva di Dio, w: Bibliotheca Sanctorum. Terza appendice, Roma 2013, s. 1087–1089.
 • Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy, zebrane przez ks. Bronisława Bartkowskiego, Kraków 2008.
 • Praśkiewicz Sz. T., Cunegonda Siwiec OCDS en camino hacia los altares, Kraków 2012, s. 165–176 (Itinera spiritualia, 5).
 • Praśkiewicz Sz. T., Czy zapiski spowiednika mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i mieć w tym procesie wartość dowodową?, red. Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2014, s. 61–73 (Świętość Kanonizowana, 12).
 • Praśkiewicz Sz. T., Rodzina w ujęciu nowych karmelitańskich kandydatów na ołtarze, w: Rodzina u Świętych Karmelu, red. J. W. Gogola, Kraków 2013, s. 155–158 (Karmel Żywy, 16).
 • Praśkiewicz Sz. T., Święci i słudzy Boży polskiego Karmelu terezjańskiego wobec problemów i wyzwań obecnych czasów, Kraków 2010, s. 197–223 (Itinera Spiritualia, 3).
 • Przybyszewski B., Blaszyński Wojciech, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 657.
 • Sesja kommemoracyjna o Kunegundzie Siwiec, red. W. Tochmański, E. i S. Leśniewscy, Kraków 2006 (Żyć Karmelem w Świecie, nr specjalny).
 • Sługa Boża Kunegunda Siwiec, „Cuda i Łaski Boże” 2016 nr 10.
 • Stańczyk H. F., Kundusia z Siwcówki (Kunegunda Siwiec), Kraków 1996.
 • Stańczyk H. F., Kunegunda Siwiec, Kraków 1999.
 • Strojecki P. M., Rozwój życia duchowego Kunegundy Siwiec (1876–1955), w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 208–227.
 • Strojecki P. M., Życie duchowe Kunegundy Siwiec na podstawie „Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku”, Radzymin 2004.
 • Urbański S., Kunegunda Siwiec (1876–1955), mistyka Trójcy Świętej, w: S. Urbański, Mistyczki Niepodległej Polski 1918–2018: przesłanie Jezusa, Warszawa 2018, s. 136–144.
 • Walczak A., Beskidzka katedra Prymasa Tysiąclecia, Stryszawa 2002.
 • Wisiecka-Jęczalik H., Terezjańska droga Kunegundy Siwiec 1876–1955, Wrocław 2001.
 • Zieliński J., Piękno ukryte w prostocie. Życie Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8564e2c1-129c-4169-a6c4-cbe614cf0d02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.