PL EN


2008 | 3-4 | 185-192
Article title

Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju

Content
Title variants
EN
Students vs social and political reality of the country
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów trzech uczelni wyższych Trójmiasta (Akademii Morskiej, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ateneum Szkoły Wyższej) na temat stosunku do bezpieczeństwa, postaw społeczno-politycznych oraz zagrożeń zachodzących w ich otoczeniu. Ukazano zróżnicowanie ich zaangażowania na rzecz kapitału społecznego. Sformułowano tezę, że utrzymywanie możliwie wysokich jakości zasobów ludzkich, gotowych do działań w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z zagrożeniami, implikuje zwiększone zaangażowanie w proces edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa w szkołach, uczelniach wyższych, mediach, administracji samorządowej i rządowej oraz służbach rutynowych.
EN
The article presents the results of as survey conducted among students of three universities in the Tri-City (Gdynia Maritime University, Gdańsk Higher School of Humanities, Ateneum – University in Gdańsk) concerning their attitude to security, social and political attitudes, and threats present in their environment. The different levels of students’ contribution to social capital are shown and a theory is formed that the maintenance of high quality potential of human resources, ready to action in crisis situations with high coping strategies implies increased involvement in the educational process and in promotion of security in schools, universities, the media, local and central governments, and special services.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-85960a12-07f4-4491-80bf-3793739725e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.