PL EN


Journal
2018 | 44 | 2 | 145-163
Article title

Parametryzacja, humanistyka i los mieszkańców Rapa Nui

Content
Title variants
EN
Parametrization, the humanities, and the fate of the people from Rapa Nui
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście parametryzacja ujęta została jako element neoliberalnego zarządzania akademią. Wychodząc od przyjmowanego przez nas rozumienia roli humanistyki, postawiona została teza, że parametryzacja nie może być głównym mechanizmem stymulowania rozwoju naukowego. Rozwijając powyższe kwestie uzasadniamy konieczność akademickiej utopistyki, zdolnej przemyśleć istotę i sens praktyk oceniania badaczy
EN
In this article, parameterization is accounted for as part of the neoliberal academy ma management. Taking as a starting point the accepted understanding of the role of the humanities, the authors put forward the thesis that parameterization cannot be the main mechanism for stimulating scientific development. Developing the above-mentioned issues, the authors justify the need for academic utopianism capable of rethinking the essence and meaning of the practice of evaluating researchers.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2
Pages
145-163
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Abriszewski K. (2016a), Humanistyka półperyferii, [w:] Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Abriszewski K. (2016b), Nauka w walizce, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1(207).
 • Abriszewski K. Kola A. F., Kowalewski J., (red.) (2016), Humanistyka (pół)peryferii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Agamben G. (2008), Terroryzm, czy tragikomedia?, tłum. Yak, CIA, http://cia.media.pl/giorgio\_agamben\_terroryzm\_czy\_tragikomedia.
 • Ball J. S. (2012), Performativity, Commodification and Commitment: An ISpy Guide to the Neoliberal University, „British Journal of Educational Studies”, 60(1), s. 17-28.
 • Biesta G. (2012), Knowledge/democracy: notes on the political economy of academic publishing, „International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice”, 15(4), s. 407-419.
 • Bousquet M. (2011), Administracyjny panel kontrolny. Tablica rozdzielcza zarządzania: „Virtual U” Williama Massy’ego, tłum. Anna Wojczyńska, [w:] EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, red. J. Sowa, K. Szadkowski, Wydawnictwo Ha!art, Kraków, s. 80-93.
 • codziennypoznan.pl (29.04.2016), Poznański anarchista trafił do więzienia za blokadę eksmisji, http://www.codziennypoznan.pl/artykul/2016-04-29/poznanski-aktywista-uwieziony-na-3-miesiace-za-blokadeeksmisji.
 • Chutorański M. (2015), Uniwersytet to bardzo wiele rożnych rzeczy..., „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1.
 • Cupples J., Pawson E. (2012), Giving an account of oneself: The PBRF and the neoliberaln university, „New Zealand Geographer”, 68, s. 14-23.
 • Denzin K. N. (2009), Qualitative inquiry under fire. Toward a New Paradigm Dialogue, Left Coast Press, Walnut Creek, Kalifornia.
 • Dziennik.pl (17.11.2015), Gowin o reformie nauki i szkolnictwa wyższego: Likwidacja studiów gejowskich lub lesbijskich, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/505753,jaroslawgowin-o-reformie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-likwidacjastudiow-gejowskich.html.
 • Foster E. (2017), Academic Labor in the Age of Anxiety: Autoethnography Matters, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, 17(4), s. 320-326.
 • Giroux, H. A. (2016), Toward a Politics of Revolt and Disruption. Higher Education in Dengerous Time, „The Radical Imagine-Nation”, 1(1), s. 19-40.
 • Graeber D. (2016), Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Jovanovic S. (2017), Speaking Back to the Neoliberal Agenda for Higher Education, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, 17(4), s. 327-332.
 • Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, Narodowe Centrum Nauki, https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy\_ogloszone\_2016-03-15/opus11-zal7.pdf .
 • Kubinowski D. (2010), Naukowa eksterminacja humanistów, [w:] Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną, red. M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian, PWN, Warszawa.
 • Mars M. M., Rios-Aguilar C. (2010), Academic entrepreneurship (re)defined: significance and implications for the scholarship of higher education, „Higher Education”, 59, s. 441-460.
 • Ozga J. (2008), Governing Knowledge: research steering and research quality, „European Educational Research Journal”, 7(3), s. 261-272.
 • Popkiewicz M. (2016), Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 • Poulos N. CH. (2017a), Under Pressure, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, 17(4), s. 308-315.
 • Poulos N. CH. (2017b), Autoethnography Reflection on the Neoliberal Academy: stories of Resistance, Resilience and Remembrance, „Cultural Studies – Critical Methodologies”, 17(4), s. 307-307.
 • Shukaitis S. (dok. elektr.), Infrapolityka i nomadyczna maszyna edukacyjna, tłum. O. Szwabowski, Ha!art, http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1959-stevphen-shukaitis-infrapolityka-inomadyczna-maszyna-edukacyjna.html.
 • Szwabowski O. (2016), Gra w Uniwersytet. „Virtual U” jako menedżerska maszyna dydaktyczna, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum”, nr 10, s. 159-177.
 • Welzer H. (2010),Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Zaczyński P. W. (1988), Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-86b8d9d8-0a6f-4c7f-8836-7d3f4a363a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.