PL EN


2014 | 1 | 97-109
Article title

Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w neuropsychiatrii

Content
Title variants
EN
Omega-3 fatty acids and neuropsychiatric disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 stanowią niezbędny składnik fosfolipidów błon komórkowych tkanki mózgowej i włókien nerwowych, przez co mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie mózgu, na proces widzenia, zdolności poznawcze oraz intelektualne. Ze względu na istotność pełnionych funkcji wielonienasycone kwasy tłuszczowe stały się przedmiotem badań i obserwacji w dziedzinie neuropsychiatrii, z uwzględnieniem zaburzeń rozwojowych, chorób o podłożu emocjonalnym i psychicznym oraz pogorszenia się zdolności poznawczych w procesie starzenia się organizmu. Liczne badania wykazały zaburzenia metabolizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wynikające najczęściej z ich niedoboru w takich stanach chorobowych, jak depresja, schizofrenia czy autyzm. Ponadto patogeneza demencji starczej, choroby Alzheimera oraz osłabienie funkcji poznawczych w procesie starzenia się została powiązana z niedoborami w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Uważa się, że suplementacja kwasami tłuszczowymi z rodziny omega-3 jest zasadnicza zarówno w prewencji, jak i leczeniu chorób układu nerwowego.
EN
Omega-3 polyunsaturated fatty acids are essential component of the membrane phospholipids of brain tissue and nerve fibers and they can affect the development and functioning of the brain, especially in sight process, cognitive and intellectual abilities. Due to the importance of their functions, polyunsaturated fatty acids have been the subject of numerous studies and observations in the field of neuropsychiatry including the developmental disorders, emotional and mental disorders, decreased cognitive abilities associated with the aging. Several studies have found abnormal metabolism of polyunsaturated fatty acids, mostly due to their deficiency in diseases such as depression, schizophrenia and autism. In addition, the pathogenesis of dementia, Alzheimer’s disease and cognitive decline in the aging was associated with deficiencies in dietary polyunsaturated fatty acids. It is believed that supplementation with the fatty acids omega-3 family is essential in the prevention and treatment of the nervous system diseases.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-87469622-41a1-4612-9d61-2360ae353071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.