PL EN


2011 | 3 | 81-90
Article title

Terroryzm w Rosji i ZSRR: Terror w myśli politycznej Włodzimierza Lenina

Authors
Content
Title variants
EN
Terrorism in Russia and the USSR: Terror in Lenin’s Political Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper outlines the history of terrorism in imperial Russia at the turn of the 19th to 20th century as well as in the USSR. The author reviews Vladimir Lenin’s political ideas regarding terrorism and the validity of the Bolsheviks using terror. Then, the author presents the origin of terrorism and some of the arguably most important terrorist acts committed during the times of imperial Russia and the USSR up until 1991. The information presented in the paper shows that terrorism was valued as an instrument of political fi ght in the past and it has been elevated to the rank of art of war and developed on a mass scale. Its political infl uence is much stronger now than was the case of terrorists in the late 19th and early 20th century as a result of the omnipresent mass media spreading information.
PL
W artykule przedstawiony został szkic historii terroryzmu w Rosji carskiej przełomu XIX i XX wieku oraz w Związku Radzieckim. Autor przypomniał koncepcje polityczne Włodzimierza Lenina dotyczące terroryzmu oraz zasadności stosowania terroru przez bolszewików. Następnie kolejno przedstawił genezę terroryzmu i niektóre najważniejsze, jego zdaniem, akty terrorystyczne czasów carskiej Rosji oraz ZSRR do 1991 r. Informacje zawarte w artykule pokazują, że terroryzm jako narzędzie walki politycznej był ceniony w przeszłości, a współcześnie został podniesiony do rangi sztuki wojennej i rozwinięty na masową skalę. Jego oddziaływanie polityczne jest wielokroć silniejsze niż terrorystów z przełomu XIX i XX wieku, ze względu na rozpowszechnianie informacji przez wszechobecne środki masowego przekazu.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-87985b05-a5a1-4d33-83db-da921ad63faa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.