PL EN


2013 | 1 | 19-31
Article title

Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Polygraph Tests in Company Security System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę szczególnego rodzaju badań poligraficznych, zwanych badaniami screeningowymi w stosunkach pracowniczych. Podstawowy teoretyczny cel artykułu to wyjaśnienie różnic pomiędzy badaniami screeningowymi a stojącymi w opozycji terminologicznej badaniami prowadzonymi w konkretnej sprawie (tzw. diagnostycznymi). Niniejszy artykuł ma także walor praktyczny, gdyż porusza problemy, jakie napotyka operator poligrafu, wkraczający w tak wrażliwą sferę dla pracowników, jaką jest lojalność wobec pracodawcy. Autor nie poprzestaje jednak na omówieniu występujących problemów, ale stara się także wskazywać możliwe rozwiązania, co może przyczynić się do udoskonalania prowadzenia badań poligraficznych w sektorze prywatnym. Przedstawiono także analizę wyników prowadzonych badań, która pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Wysoki wskaźnik niekorzystnych opinii dla badanych obrazuje skalę zagrożenia, jakie stanowi nielojalny pracownik dla bezpieczeństwa biznesu. Przypuszczenia dotyczące wyników są również otwarciem dyskusji o zaletach i wadach badań poligraficznych w sektorze prywatnym.
EN
The article raises an issue of a specific type of polygraph tests called screening tests in work relations. The basic theoretical aim of the article is to explain the differences between screening tests and terminologically opposite studies performed for a definite diagnosis (so called diagnostic tests). The discussed article carries also a practical value as it mentions the difficulties that a polygraph operator meets with while entering such a delicate area as the employees’ loyalty towards their bosses. However, the author does not confine to mention the problem but he also attempts to indicate possible solutions, which may contribute to improve the polygraph tests in the private sector. The analysis of the test results, which enables researchers to draw proper conclusions, has also been presented. A high rate of adverse opinions about those tested illustrates the scale of risk posed to the business security by a disloyal employee. The assumptions concerning the results are also an opening to a discussion about the benefits and drawbacks of polygraph tests in the private sector.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  • Stowarzyszenie Poligraferów Polskich
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-88c13e79-8bab-4b8c-abd7-4509b8a8f91a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.