PL EN


2019 | 1 | 105-111
Article title

Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Urinary tract infection caused by the Enterobacter sakazakii – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) is a rare bacteria causing necrotizing enterocolitis and meningitis mainly in newborns and infants (particularly pre-term, low birth weight or with immunodefi ciency). The best known source of infection is infant formula. Among adults there are only a few reports of Enterobacter sakazakii infections. In this article we introduce 87-year-old female with urinary tract infection due to Enterobacter sakazakii.
PL
Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) jest rzadkim patogenem niebezpiecznym zwłaszcza dla noworodków oraz niemowląt, w szczególności tych: przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową lub niedoborem odporności, wywołującym martwicze zapalenia jelit oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Najlepiej poznanym źródłem zakażenia E. sakazakii są wtórnie zanieczyszczone gotowe mieszanki mleczne w proszku dla niemowląt. Wśród dorosłych odnotowano jedynie pojedyncze przypadki zakażenia. Jednym z nich jest opisany w niniejszym artykule przypadek 87-letniej pacjentki z zakażeniem układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii.
Contributors
  • Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8a6ddcea-d4fe-444d-955c-f31473ec381b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.