PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 177-191
Article title

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI JAKO UCZESTNICY ROZWODOWYCH MEDIACJI RODZICIELSKICH

Content
Title variants
EN
WOMEN AND MEN AS PARTICIPANTS OF PARENTAL DIVORCE MEDIATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań prezentowanych w artykule są rezultaty rodzicielskich mediacji rozwodowych w percepcji kobiet i mężczyzn. Badaniami objęto 29 par, które uczestniczyły w rozwodowych mediacjach rodzicielskich i mediacje zakończyły się wypracowaniem porozumienia. Podstawą badań był nieskategoryzowany wywiad pogłębiony. Główne kierunki poszukiwań badawczych wyznaczyło pytanie o równowagę sił pomiędzy kobietami i mężczyznami na różnych etapach konfliktu rozwodowego tj. przed mediacją, w trakcie mediacji i rok po jej zakończeniu. Analiza wypowiedzi badanych kobiet i mężczyzn pozwoliła na wyodrębnienie pewnych powtarzających się wzorów zachowań, swoistych „gier” prowadzonych w walce o dziecko.
EN
The subject of research presented in the article are the results of parental divorce mediations as perceived by women and men. The research covered 29 couples who participated in parental divorce mediations which resulted in compromise. The basis of the research was an uncategorized in-depth interview. The main directions of research were determined by a question about balance of power between women and men in different phases of divorce conflict, i.e., before mediation, during mediation and a year after finishing mediation. The analysis of utterances of the questioned women and men makes it possibile to identify certain repetitive patterns of behaviour, and specific “games” played while fighting for a child.
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
177-191
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Baum M. (1999), Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca, „Opieka Wychowanie Terapia”, nr 2, s. 26-32.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Emery R. (1994), Renegotiating Family Relationships: Divorce, Child Custody, and Mediation, The Guilford Press, New York, London.
 • Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.
 • Haynes J. (1988), Power Balancing, [w:] J. Folberg and A. Mitro (red.), Divorce Mediation: Theory and Practice. New York: Guilford Press.
 • Kelly J. B. (1991), Parent Interaction After Divorce: Comparison of Mediated and Adversarial Processes, „Behavioral Sciences and the Law”, vol. 9.
 • Kelly J. B. (2004), Family Mediation Research: Is There Empirical Support for the Field?, „Conflict Resolution Quaterly”, vol. 22.
 • Kressel K. (1985),The Process of Divorce: How Professionals and Couples Negotiate Settlements. New York: Basic Books.
 • Lefcourt C. H. (1984), Women and the Law. New York: Clark Boardman.
 • Lipowicz E. (2010), Mediacja wobec problemow post-rodzinnej rodziny, [w:] Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo: od teorii do praktyki, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Neumann D. (1992), How Mediation Can Effectively Address the Male-Female Power Imbalance in Divorce, „Mediation Quarterly”, Spring, Jossey-Bass Inc., San Francisco, California.
 • Papa M. J., Natalle E. J. (1989), Gender, strategy selection, and discussion satisfaction in interpersonal conflict, Western Journal of Speech Communication, Vol 53(3), 1989.
 • Przybyła-Basista H. (2006), Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Schulman J. (1983), TheWomen’s Advocate, „Newsletter of the National Center on Women and Family Law”, 4(3), s. 3-4.
 • Sikorska M. (2009), Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Stojanowska W. (1999), Ojcostwo w aspekcie prawnym, „Studia nad Rodziną”, nr 2(5).
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Tannen D. (1990), You just don’t undrestand: Women and men in conversation. New York: William Morrow.
 • Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna
 • praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Socjologii i Filozofii PAN, Warszawa.
 • Wilmot W., Hocker J. (2011), Konflikty między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8cc4648a-f005-4364-9e64-abc142d6a2fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.