PL EN


2011 | 4 | 51-61
Article title

Współczesne miasta jako cele międzynarodowego terroryzmu

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary cities as targets of international terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z racji na funkcjonalne i symboliczne znaczenie, jakie pełnią w gospodarce współczesnego świata metropolie i miasta globalne, zaliczane są do pierwszorzędnych celów ataku terrorystycznego. Są to dla terrorystów cele atrakcyjne, a zarazem bardzo na atak wrażliwe. Zagrożone są nie tylko ikoniczne lub funkcjonalnie ważne budowle, ale także zgrupowania ludności, przestrzeń publiczna, dworce i środki transportu masowego. Ataki na cele miejskie skutkują dużą liczbą ofi ar i dotkliwą skalą strat materialnych, tym samym przynosząc terrorystom oczekiwany efekt w postaci wywołania rozgłosu medialnego o skali globalnej. Aby skutecznie zapobiegać terroryzmowi, konieczne jest – aby oprócz metod walki aktywnej, prowadzonej przy użyciu policji i służb specjalnych – podejmować wielorakie działania w zakresie prewencji, zarządzania kryzysowego i rekonstrukcji. Jedną z metod prewencji jest kształtowanie urbanistyki i architektury współczesnych miast w sposób, który utrudni przeprowadzenie ataku terrorystycznego i maksymalnie ograniczy jego ewentualne skutki.
EN
Due to their functional roles and symbolic meanings metropolitan and global cities are considered to be a prime target for international terrorism. Large cities are attractive as well as vulnerable targets. Not only important or symbolic buildings but many other targets might be attacked: including crowded plazas, stadia and arenas, infrastructure; railway stations and metro lines. Terrorist attacks on cities typically result in numerous civilian casualties and large material losses, therefore providing terrorists with desirable media response on a global scale. The effective antiterrorism policy is based not only on active counterterrorist actions undertaken by police and special forces but mostly on defensive planning and technical measures intended to reduce the chance of attack and vulnerability of potential targets (designing out terrorism), effective command and control systems and fast damage mitigation.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8ee963b3-5e2e-425c-978b-5d60b69d1de6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.