PL EN


2015 | 10 | 221–243
Article title

Igor Strawiński i Wacław Niżyński artyści wizjonerzy u progu nowej epoki

Content
Title variants
EN
Igor Stravinsky and Vaslav Nijinsky – artists and visionaries on the threshold of a new era
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kompozytor Igor Strawiński oraz tancerz i choreograf Wacław Niżyński skrzyżowali swe drogi twórcze na początku wieku XX, aby zrewidować dotychczasowe myślenie o sztuce i wprowadzić ją w nowy wiek. Apogeum współpracy tych dwóch wybitnych artystów stanowiło wystawienie baletu Święto wiosny, którego premiera w 1913 roku, zapisała się w historii jako jeden z najwięk- szych skandali muzycznych naszej epoki. Niniejszy artykuł posiada charakter kompilacyjny. Wykorzystuje znane opracowania muzykologiczne i historyczne dotyczące literatury przedmiotu.
EN
The composer Igor Stravinsky and the dancer and choreographer Vaslav Nijinsky crossed their creative paths at the beginning of the twentieth century, which made them revise their approach to art and introduce it in a new era. The collaboration of these two outstanding artists culminated with the staging of the ballet ‘The Rite of Spring’, whose premiere in 1913 made history as one of the greatest musical scandals of our time. This paper is of a compilative nature. It uses renowned musicological and historical analyses relating to the literature on the subject.
Year
Issue
10
Pages
221–243
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Buckle Richard, Diagilew, PWM, Kraków 2014.
 • Burt Ramsay, Niżyński, modernizm i problem przedstawiania nienormatywnych typów męskości, [w:] Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red.
 • Jadwiga Majewska, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
 • Eksteins Modris, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, PIW, Warszawa 1996.
 • Erhardt Ludwik, Balety Igora Strawińskiego, PWM, Kraków 1962.
 • Erhardt Ludwik, Igor Strawiński, PIW, Warszawa 1978.
 • Kamiński Piotr, Tysiąc i jedna opera, t. 2: N–Ż, PWM, Kraków 2008.
 • Klimczyk Wojciech, Wizjonerzy ciała, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
 • Królica Anna, Oczarować Paryż, tekst zamieszczony w książeczce do płyty DVD z baletami Ognisty ptak i Święto wiosny Igora Strawińskiego, seria „Biblioteka Gazety Wyborczej”, t. 18, Warszawa 2010.
 • Królica Anna, Plotka o Sacre du Printemps, tekst zmieszczony w książeczce do płyty DVD z baletami Ognisty ptak i Święto wiosny Igora Strawińskiego, seria „Biblioteka Gazety Wyborczej”, t. 18, Warszawa 2010.
 • Jarzębska Alicja, Strawiński. Myśli i muzyka, Musica Iagiellonica, Kraków 2002. Jarzębska Alicja, Rola i znaczenie Święta wiosny Igora Strawińskiego w kulturze XX i XXI wieku, [w:] Święto wiosny. Dwie perspektywy, red. Marta Szoka, Tomasz Majewski, Wyd. Akademii im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2014.
 • Marczyński Jacek, Wstęp, [w:] Dziennik. Wacław Niżyński, Wyd. Axis Mundi, Warszawa 2011.
 • Matynia Agnieszka, Malarze w teatrze. Nurt folklorystyczny w Baletach Rosyj- skich Siergieja Diagilewa, „Aspiracje” 2007, https://wydawnictwo.asp. waw.pl/wp-content/uploads/sites/11/2015/10/A_4_aspiracje_lato_2007_ internet-1.pdf.
 • Moore Lucy, Niżyński. Bóg tańca, Wyd. Marginesy, Warszawa 2004.
 • Ross Alex, Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa 2011.
 • Sieczka Anna, Balety rosyjskie Sergiusza Diagilewa, „Młoda Muzykologia”, t. 1, red. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Alicja Jarzębska, Kraków 2008. Strawiński Igor, Kroniki mojego życia, PWM, Kraków 1974.
 • Vlad Roman, Strawiński, PWM, Kraków 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8fa120f8-ebdd-4eaa-b95c-097a826ecde5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.