Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 153–172

Article title

L2 effects on L1 in foreign language learners: an exploratory study on object pronouns and verb placement in wh-questions in Polish

Authors

Title variants

PL
Wpływ języka obcego na język ojczysty: badanie eksploracyjne zaimków dopełnieniowych i pozycji czasownika w pytaniach szczegółowych w języku polskim

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study investigates L2 effects on L1 grammar in foreign language learners. As part of a cross-sectional study, 25 Polish native speakers learning English and German, and 16 Polish monolingual speakers participated in an acceptability judgment test in Polish. The test involved two grammatical phenomena: anaphoric object pronouns which lie at the syntax-pragmatics interface, and verb placement in wh-questions, which is a property of narrow syntax. The analysis shows that multilingual learners accepted overt anaphoric object pronouns in a sentence-internal position significantly more frequently than monolingual speakers from the control group. Object pronouns in the native language seem to be an element open to the influence of a foreign language, in contrast to linguistic properties which are solely syntactic. This study thus confirms that interface phenomena are more prone to cross-linguistic influence than purely syntactic features, but it also extends this thesis to include L2 effect on L1.
PL
Niniejsza praca koncentruje się na wpływie języka obcego na język ojczysty na poziomie gramatycznym. W ramach badania poprzecznego przeprowadzono test akceptowalności gramatycznej, w którym wzięło udział 25 Polaków uczących się języków niemieckiego i angielskiego oraz grupa kontrolna 16 jednojęzycznych Polaków. Test obejmował dwa zjawiska gramatyczne: zaimki anaforyczne wewnątrz zdania w funkcji dopełnienia (zjawisko na styku składni i pragmatyki) oraz pozycję czasownika w pytaniach szczegółowych (zjawisko należące do ścisłej składni). Wyniki ukazują, że zaimki anaforyczne, które nie mogą przyjąć formy anafory zerowej wewnątrz zdania w językach niemieckim i angielskim, są istotnie częściej akceptowane przez wielojęzycznych uczniów niż przez jednojęzyczną grupę kontrolną. Zaimki dopełnieniowe w języku ojczystym zdają się być zatem zjawiskiem podatnym na wpływ języka obcego w przeciwieństwie do właściwości o charakterze czysto składniowym. Niniejsze badanie nie tylko stanowi potwierdzenie tezy, według której zjawiska na styku modułów językowych są bardziej podatne na wpływy międzyjęzykowe niż zjawiska należące do ścisłej składni, ale również rozszerza ją na wpływ języka obcego na język ojczysty.

Year

Volume

Pages

153–172

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-9279cf4a-0d03-42bf-a293-e5b45ed0d6ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.