PL EN


2013 | 3 | 167-178
Article title

Fallout of the Arab Uprisings for Hamas as a Non-State Armed Actor in the Middle East

Authors
Content
Title variants
PL
Hamas a rewolty w krajach arabskich 2011–2013
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rewolty, które wybuchły w 2011 r. i wstrząsnęły regionalnym status quo, obecnie są w fazie odwrotu z powodu naporu tych samych sił, które próbowały obalić. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie z ostatnich trzech lat mają znaczący wpływ na położenie wszystkich państwowych i pozapaństwowych aktorów w regionie. W artykule uwaga została poświęcona zmiennym losom reżimów – tak upadłych, jak i tych wciąż rządzących, znacznie mniej pozapaństwowym aktorom politycznym, takim jak Hamas. Tekst jest próbą uzupełniania tego braku poprzez ukazanie Hamasu przed wybuchem rewolt w krajach arabskich oraz analizę ich wpływu na jego położenie. Dwie rewolty, które w najbardziej bezpośredni i znaczący sposób wpłynęły na sytuację ugrupowania, to powstania w Egipcie i Syrii. Przeobrażający się polityczny układ sił na Bliskim Wschodzie nie tylko wprawił Hamas w ruch, ale też uwydatnił jego wewnętrzne podziały. Organizacja znajduje się obecnie w skomplikowanej sytuacji – pełnej zarówno możliwości, jak i wyzwań – dlatego nawet jej najbliższa przyszłość pozostaje niejasna.
Contributors
author
  • Graduate School for Social Research
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-93d7fbbf-94f9-4bec-91c8-8e7da223f047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.