PL EN


2018 | 4 | 173-191
Article title

Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w wymiarze współpracy międzynarodowej Królestwa

Content
Title variants
EN
Shaping Jordan’s national identity in dimension of the international cooperation of the Kingdom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses Jordan’s national identity formed at specific historical and political times: the colonial rule, the creation of the State of Isreal and the current balance of power in the Middle East. It identifies the dynasty of Hashemites as the foundation of Jordan’s national project and the author of transformation of its national identity during the Kingdom’s brief history. Shape of Jordan identity, particularly is a source of cooperation with the Arab world.
PL
Artykuł omawia jordańską tożsamość narodową, kształtowaną w szczególnych warunkach historycznych i politycznych: porządku kolonialnego, powstania państwa Izrael i współczesnego układu sił na Bliskim Wschodzie. Wskazuje na dynastię Haszymidów, jako fundament jordańskiego projektu narodowego i autora przemian owej tożsamości w ciągu krótkiej historii Królestwa. Kształt jordańskiej tożsamości jest szczególnie źródłem współpracy ze światem arabskim.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-94400b4b-06c3-464e-aaa3-ddcc47d1a668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.