PL EN


2019 | 2 | 73-83
Article title

Turystyka jaskiniowa – kolejne wyzwanie dla ratownictwa górskiego

Content
Title variants
EN
Cave tourism activity – another challenge to mountain rescue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses a selection of organisational issues of mountain rescue teams in the context of the growing interest in cave tourism. The author elucidates the role of mountain rescue organisations in cave rescue activities. Based on a number of examples of real incidents, it shows the complexity of activities and indicates the characteristics of cave accidents and the role of cooperation of other emergency services. It also provides examples of specialised equipment and points out the path of evolution of this form of mountain rescue, taking into account the various forms of training, the unification of procedures, and the international cooperation schemes operating between cave rescue organisations.
PL
Celem artykułu jest omówienie organizacji służb ratowniczych w kontekście wzrastającego zainteresowania turystyką jaskiniową. Autor wyjaśnia rolę organizacji ratownictwa górskiego w jaskiniowych działaniach ratowniczych. Na przykładzie rzeczywistych akcji pokazuje złożoność działań, wskazuje cechy wypadków jaskiniowych oraz rolę współpracy innych służb ratowniczych. Prezentuje przykłady specjalistycznego sprzętu, a także wskazuje kierunki rozwoju tej formy ratownictwa górskiego, uwzględniając różne formy szkoleń, unifikacji procedur i współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami ratownictwa jaskiniowego.
Contributors
  • Grupa Beskidzka GOPR
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-948fbb26-b550-4a8d-8528-73431bb2bb6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.