PL EN


2019 | 3 | 197-210
Article title

National Military Education System in the Republic of Belarus

Content
Title variants
PL
Państwowy system kształcenia wojskowego w Republice Białorusi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Qualified personnel of the armed forces is undoubtedly one of the most important elements of state security. Although from the Polish authorities’ point of view cooperation with Western partners remains the key, observation of the latest trends in this field should cover the largest possible number of countries. Therefore, the author drew attention to the system of military education in the Republic of Belarus, which is relatively poorly reflected in Polish literature. The article characterizes the modern education model, indicates its development directions and highlights the greatest needs. The cooperation with the Russian Federation was also analyzed. The study was based on a system method supported by content and quantitative analysis.
PL
Wykwalifikowany personel sił zbrojnych stanowi niewątpliwie jeden z istotniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Jakkolwiek z punktu widzenia polskich władz kluczowa pozostaje współpraca z partnerami zachodnimi, obserwacja najnowszych trendów w tej dziedzinie powinna obejmować możliwie największą liczbę państw. Dlatego też autorka zwróciła uwagę na stosunkowo słabo opracowany w polskiej literaturze system kształcenia wojskowego w Republice Białorusi. W artykule scharakteryzowano współczesny model edukacji, wskazano na kierunki jego rozwoju oraz uwypuklono największe potrzeby. Analizie poddano także współpracę z Federacją Rosyjską. W badaniu zastosowano metodę systemową wspartą analizą treści i analizą ilościową
Contributors
  • Jagiellonian University in Kraków
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-94e75901-30cc-4d0e-b4c9-7983fe3f50be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.