PL EN


2020 | 4 | 55-73
Article title

State support for innovation actions in public security management

Content
Title variants
PL
Wsparcie przez państwo działań innowacyjnych dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The state affects innovation processes, using a variety of possibilities related to supporting scientific activity, performance of the technological and innovative policy. In the public sector, various investments are carried out that encompass innovative processes of administrative or technological nature, innovations in the form of products or services, governance innovations, or conceptual innovations. By supporting innovative activities, the state takes on specific enterprises, also known as projects. It uses, among others, its own agencies, research and development units created by the State, including state-owned, but also private companies. It supports local actions in the scope of innovative activity. It also supports the innovative activity of non-profit organisations, or those included in the national security system. Transformations of the research and development sector in Poland are currently discussed, along with the possibilities of conducting works for public safety. This is intended to reduce the potential threats, including those that are part of public emergency management. The paper also puts emphasis on the role of state support for high-technology sectors.
PL
Państwo oddziałuje na procesy innowacyjne, wykorzystując możliwości związane ze wspieraniem działalności naukowej oraz realizację polityki technologicznej i polityki innowacyjnej. W sektorze publicznym realizuje się innowacje: obejmujące procesy innowacyjne (o charakterze administracyjnym lub technologicznym); w postaci produktu lub usługi; w zakresie zarządzania (governance innovation) czy innowacje konceptualne (conceptual innovation). Państwo wspierając działalność innowacyjną podejmuje określone przedsięwzięcia (projekty). Wykorzystuje w tym celu m.in. własne agencje, tworzone przez siebie jednostki badawczo-rozwojowe, włączając w to przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, oraz wspiera działania lokalne w zakresie działalności innowacyjnej. Wspomaga także działalność innowacyjną organizacji non profit czy organizacji wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa państwa. W artykule omówiono przeobrażenia sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i możliwości realizacji prac na rzecz zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Ma ono na celu obniżenie (potencjalnych) zagrożeń, w tym tych w ramach publicznego zarządzania kryzysowego. Zwrócono uwagę na rolę wsparcia państwa na rzecz sektorów wysokich technologii.
Contributors
  • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-962a58c7-a642-4b25-8d3b-6c7ca67f36ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.