PL EN


Journal
2018 | 1 (14) Przyszłość w naukach społecznych | 273-278
Article title

Katalog ludzkiej bezradności: John Urry, What is the Future?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Catalogue of Human Helplessness: John Urry, What is the Future?
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Pages
273-278
Physical description
Contributors
References
 • Benjamin W. 1996. O pojęciu historii, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, s. 413–424.
 • Fukuyama F. 1996. Koniec historii, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Gillies J., Cailliau R. 2010. How the Web Was Born. The Story of the World Wide Web, Oxford University Press.
 • Harari Y.N. 2018. Homo deus: krótka historia jutra, tłum. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie.
 • Marks K. 1975. Tez y o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, s. 5–8.
 • Morozov E. 2013. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, Public Affairs.
 • Pinker S. 2018. Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, Viking.
 • Suddendorf T. 2013. The Gap. The Science of What Separates Us from Other Animals, Basic Books.
 • Suddendorf T. 2018. Wewnątrz naszej głowy, „Świat Nauki”, nr 10(326), s. 31–35.
 • Urry J. 2016. What is the Future, Polity Press.
 • Zybertowicz A. 2003. „W prz yszłość wkraczamy tyłem”. Uwagi o cywilizacji współczesnej, [w:] Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A.P. Kowalski, Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 99–102.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-98db26ea-c617-4afa-9ad5-3c0a197deb57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.