PL EN


2018 | 3 | 227-236
Article title

Udział 16. Batalionu Powietrznodesantowego w operacji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie. Część I: Porozumienie z Dayton, ustanowienie sił IFOR i plany operacji Joint Endeavour

Authors
Content
Title variants
EN
16th Airborne Battalion in stabilization operation in Bosnia and Herzegovina. Part I: Dayton Peace Agreement, establishment of Implementation Force and Operation Joint Endeavour plans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The aim of the article is to analyze political and strategical-operational limitations of 16th Airborne Battalion in executing mandatory missions during IFOR operation in Bosnia and Herzegovina. In the part I of the article the author describes in short the timeline of war in Bosnia and Herzegovina, and peace negotiations. As starting points for further analysis, the author took the moment of signing The General Framework Agreement of Peace in Dayton (GFAP, December 14, 1995) and the establishment of Implementation Forces (IFOR, December 20, 1995) based on United Nations Security Council Resolution 1031.
EN
Celem artykułu jest zbadanie możliwości realizacji określonych w dokumentach operacyjnych zadań mandatowych przez 16. Batalion Powietrznodesantowy (16.bpd) w siłach IFOR w Bośni i Hercegowinie – w ramach istniejących ograniczeń politycznych i strategiczno-operacyjnych. W części pierwszej autor przedstawia w sposób skrótowy przebieg działań wojennych w Bośni i Hercegowinie oraz proces negocjacji pokojowych. Za punkty wyjścia analizy przyjęto moment podpisania porozumienia pokojowego z Dayton (14.12.1995 r.) oraz powstania sił IFOR (20.12.1995 r.) na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1031.
Contributors
author
  • Wojska Obrony Terytorialnej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-992b7daf-8881-4fdb-96a0-95add7f3593d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.