PL EN


2008 | 1-2 | 249-263
Article title

Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa

Authors
Content
Title variants
EN
White-collar crime as a threat to economic security of the state
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In every economically prosperous state, the society is interested in direct foreign investment within its home market. At the same time, such investment is jeopardised by the criminal activity of the so-called ‘white collars’, which at the same time poses a threat to the economic security of the state. The question what the white-collar crime is and how it should be defined arises. This form of crime is closely linked to people with high IQ, enjoying high social status. These people make perfect use of legal loopholes, and this is why it is so difficult for this type of crime to be defined and discovered.
PL
W każdym dobrze prosperującym gospodarczo państwie społeczeństwo jest zainteresowane inwestycjami bezpośrednimi kapitału zagranicznego na rynku macierzystym. Jednakże inwestycje te są zagrożone przestępstwami tzw. „białych kołnierzyków”, a zarazem zagrożone jest bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Pojawia się pytanie, co to są przestępstwa „białych kołnierzyków” i jak należy je definiować. Przestępstwa te są ściśle związane z ludźmi o wysokim statusie społecznym i wysokim poziomie intelektualnym. Są to osoby, które doskonale wykorzystują luki prawne i dlatego tak trudno zdefiniować i wykryć takie przestępstwa.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-99eebb26-227e-4d13-8f4e-7b9b022d2f8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.